Ślubowanie kl. I - 2014 - Szkoła nr5

Idź do spisu treści

Menu główne

Ślubowanie kl. I - 2014

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA > ŚLUBOWANIE

My się szkoły nie boimy!

Dzień 5 listopada 2014r. w naszej szkole był bardzo ważnym dniem dla najmłodszych klas. W tym dniu odbyła się uroczystość ślubowania i pasowani dzieci na uczniów naszej szkoły.
Przygotowania do uroczystości trwały od początku roku szkolnego. Panie wychowawczynie klas pierwszych zapoznawały i wdrażały swoich uczniów do pełnienia różnych obowiązków wynikających z faktu rozpoczęcie nauki w szkole. Klasy pierwsze przygotowały na dzień ślubowania część artystyczną, aby zaprezentować swoje umiejętności i zdolności przed licznie zgromadzoną publicznością. Dzieci śpiewały piosenki, recytowały wiersze, a nawet tańczyły. Wszystkie zadania uczniowie wykonali bardzo dobrze. Po odśpiewaniu hymnu państwowego nastąpiła część oficjalna uroczystości. Po krótkim przemówieniu Dyrektor Szkoły, uczniowie złożyli przysięgę na sztandar Szkoły. Następnie Pani Dyrektor pasowała każde dziecko z klasy pierwszej na ucznia poprzez dotknięcie jego ramienia dużym piórem. Złożyła też życzenia wielu sukcesów w nauce wszystkim uczniom.
Na koniec uroczystości uczniowie rozeszli się klasami do swoich sal. Wychowawcy w swoich klasach wręczyli okolicznościowe dyplomy pasowania na ucznia. Rodzice poszczególnych klas przygotowali w salach poczęstunek dla swoich dzieci.


 
Dokument bez tytułu

AKTY PRAWNE


Plan finansowy szkoły

Statut Szkoły
Program Wychowawczo-Profilaktyczny
Program Profilaktyki ZS 5
Koncepcja pracy
Regulamin korzystania z boisk sportowych
Regulamin klas sportowych

ORGANY SZKOŁY


Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski


SUKCESY UCZNIÓW


Osiągnięcia sportowe w ZS nr 5
Osiągnięcia edukacyjne i artystyczne
w ZS nr 5

HISTORIA SZKOŁY


Historia szkoły
Absolwenci
40 - lecie szkoły
45 - lecie szkoły

SZKOŁA


Dyrekcja
Nauczyciele
Sekretariat
Pedagodzy
Świetlica
Biblioteka
Gabinet pielęgniarki
Stołówka

Dokument bez tytułu Copyright © 2012. All rights reserved: ZS nr.5 w Wołominie, wykonanie: Paragraph Design
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego