Ślubowanie klas I 2015 - Szkoła nr5

Idź do spisu treści

Menu główne

Ślubowanie klas I 2015

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA > ŚLUBOWANIE

Dziś jest wielka uroczystość!

Dzień 11 grudnia 2015 r. w naszej szkole był bardzo ważnym dniem dla najmłodszych uczniów. W tym dniu odbyła się uroczystość ślubowania i pasowani na uczniów naszej szkoły.

          Panie wychowawczynie klas pierwszych zapoznawały i wdrażały swoich uczniów do pełnienia różnych obowiązków wynikających z faktu rozpoczęcie nauki w szkole. Przygotowały  część artystyczną, aby zaprezentować umiejętności i zdolności uczniów  przed licznie zgromadzoną publicznością. Dzieci śpiewały piosenki i recytowały wiersze. Po odśpiewaniu hymnu państwowego nastąpiła część oficjalna uroczystości. Zabrali głos zaproszeni goście pani Dyrektor ZEASiP Halina Bonecka i przewodnicząca Rady Rodziców pani Aneta Stankiewicz. Po krótkim przemówieniu pani Dyrektor Małgorzaty Posmyk, uczniowie złożyli przysięgę na sztandar Szkoły. Następnie Pani Dyrektor pasowała każde dziecko z klasy pierwszej na ucznia, poprzez dotknięcie jego ramienia dużym piórem i wraz z wicedyrektorami Agnieszką Olejasz i Zofią Piwniak gratulowały wstąpienia w grono uczniów. Złożyła też życzenia wielu sukcesów w nauce.
Na koniec uroczystości uczniowie rozeszli się klasami do swoich sal. W salach wychowawcy  wręczyli dzieciom okolicznościowe dyplomy pasowania na ucznia. Rada Rodziców przygotowała drobne upominki. Rodzice poszczególnych klas przygotowali w salach poczęstunek dla swoich pociech.


 
Dokument bez tytułu

AKTY PRAWNE


Plan finansowy szkoły

Statut Szkoły
Program Wychowawczo-Profilaktyczny
Program Profilaktyki ZS 5
Koncepcja pracy
Regulamin korzystania z boisk sportowych
Regulamin klas sportowych

ORGANY SZKOŁY


Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski


SUKCESY UCZNIÓW


Osiągnięcia sportowe w ZS nr 5
Osiągnięcia edukacyjne i artystyczne
w ZS nr 5

HISTORIA SZKOŁY


Historia szkoły
Absolwenci
40 - lecie szkoły
45 - lecie szkoły

SZKOŁA


Dyrekcja
Nauczyciele
Sekretariat
Pedagodzy
Świetlica
Biblioteka
Gabinet pielęgniarki
Stołówka

Dokument bez tytułu Copyright © 2012. All rights reserved: ZS nr.5 w Wołominie, wykonanie: Paragraph Design
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego