30 minut dla FORMY-konkurs - Szkoła nr5

Idź do spisu treści

Menu główne

30 minut dla FORMY-konkurs

INFORMACJE

KONKURS
„30 minut dla FORMY”
Regulamin konkursu

Organizator.
Organizatorem konkursu „30 minut dla FORMY” jest Zespół Szkół nr 5 w Wołominie. Konkurs prowadzony jest i koordynowany przez zespół psychologiczno
pedagogiczny i zespół nauczycieli wychowania fizycznego.
Przedmiot konkursu.
Tematem konkursu jest przedstawieniem rówieśnikom atrakcyjnego sposobu aktywności fizycznej, formy codziennego ruchu, który można uprawiać przez minimum 30 minut.
Prace mogą być w formie plakatu A3 wykonanego dowolną techniką lub 2
4 linijek hasła promującego dbanie o kondycję fizyczną zapisanego estetycznie na plakacie A3.
Uczestnicy konkursu.
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie Zespołu Szkół nr 5 w Wołominie, w dwóch grupach wiekowych:
- kl. 4
6 szkoły podstawowej
- kl. 1
3 gimnazjum.
Terminarz konkursu.
Uczniowie mogą składać swoje prace do dnia 20 maja 2016 r. W pokoju nr 35, II piętro. Wyniki konkursu będą ogłoszone podczas rodzinnego pikniku dnia 4. czerwca 2016 r.
Cele i założenia programowe konkursu.
-Kształtowanie prozdrowotnego stylu życia oraz dbałości o zdrowie.
-Bezpieczne uczestnictwo w aktywności fizycznej o charakterze rekreacyjnym i sportowym.
- Dbałość o sprawność fizyczną, prawidłowy rozwój, zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne oraz zrozumienie związku aktywności fizycznej ze zdrowiem.
-Popularyzacja aktywności fizycznej.
-Realizacja założeń programu „Trzymaj formę”.
-Promocja Zespołu Szkół nr 5 w Wołominie
Kryteria i punktacja w ocenianiu prac.

- wykorzystanie zasad tworzenia plakatu,
- pomysł czyli kreatywne podejście do tematu,
- wkład pracy,
- samodzielność wykonania,
- czytelna forma,
- estetyczne wykonanie.

 
Dokument bez tytułu

AKTY PRAWNE


Plan finansowy szkoły

Statut Szkoły
Program Wychowawczo-Profilaktyczny
Program Profilaktyki ZS 5
Koncepcja pracy
Regulamin korzystania z boisk sportowych
Regulamin klas sportowych

ORGANY SZKOŁY


Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski


SUKCESY UCZNIÓW


Osiągnięcia sportowe w ZS nr 5
Osiągnięcia edukacyjne i artystyczne
w ZS nr 5

HISTORIA SZKOŁY


Historia szkoły
Absolwenci
40 - lecie szkoły
45 - lecie szkoły

SZKOŁA


Dyrekcja
Nauczyciele
Sekretariat
Pedagodzy
Świetlica
Biblioteka
Gabinet pielęgniarki
Stołówka

Dokument bez tytułu Copyright © 2012. All rights reserved: ZS nr.5 w Wołominie, wykonanie: Paragraph Design
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego