40 - lecie szkoły - Szkoła nr5

Idź do spisu treści

Menu główne

40 - lecie szkoły

HISTORIA SZKOŁY

"Wczoraj to dziś tylko cokolwiek dalej"
                                           C.K.Norwid

Wołomin, 19 maja 2007 r.

40 - lecie istnienia szkoły


        O godzinie 10 rozpoczęła się część oficjalna uroczystości wprowadzeniem sztandarów szkoły podstawowej i gimnazjum. Wszyscy zgromadzeni na sali gimnastycznej odśpiewali hymn państwowy. Zrobiło się bardzo podniośle i uroczyście. W tej atmosferze głos zabrał dyrektor szkoły - pan Robert Ludwiniak, który na początku swojego wystąpienia powitał wszystkich zgromadzonych - gości, rodziców, nauczycieli, uczniów - wszystkich tych, którzy przez 40 lat tworzyli historię tej szkoły.(zdjęcie)
Kolejnym punktem części oficjalnej było uroczyste przemówienie pana dyrektora. Wszyscy wsłuchiwaliśmy się w jego słowa potwierdzające ważność i potrzebę nauki i pracy nad kształtowaniem umysłów i charakterów, pracy potwierdzającej nasze człowieczeństwo; refleksję nad upływającym czasem, przemijaniem, które daje początek nowemu...


W dalszej części uroczystości głos zabrał ks. dziekan Józef Kamiński, który życzył uczniom, aby osiągając wysokie wyniki sportowe nie zapominali o podstawowych wartościach: modlitwie i Bogu.(zdjęcie)

Burmistrz Wołomina pan Jerzy Mikulski przypomniał wspaniałą historię naszej szkoły; z uznaniem odniósł się do osiągnięć w dziedzinie edukacji i w sporcie. Podkreślił znaczenie współpracy i aktywności społecznej zarówno dla rozwoju fizycznego jak i moralnego.(zdjęcie)

Starosta - pan Maciej Urmanowski też jest absolwentem naszej szkoły. W swoim przemówieniu nie krył wzruszenia i osobistych wspomnień związanych z nauką w tej szkole.(zdjęcie) Oprócz ciepłych słów pod adresem szkoły miał dla nas również upominek w postaci kroniki, którą przekazał na ręce pana dyrektora.

Pani Elżbieta Karasek - wizytator Kuratorium Oświaty skierował znamienne słowa do wszystkich zgromadzonych, a szczególnie uczniów i nauczycieli. Ona także zwróciła uwagę na nasze osiągnięcia w nauce i sporcie. Gratulowała i życzyła dalszych sukcesów.(zdjęcie)

Wiele miłych słów usłyszeliśmy również od Prezasa Zarządu Związku Nauczycielstwa Polskiego pani Doroty Laszuk - Redman, która przekazała panu dyrektorowi pisemne podziękowania za wieloletni dorobek w dziedzinie edukacji, życząc sukcesów w tworzeniu szkoły mądrej i przyjazdnej oraz wdzięczności uczniów.(zdjęcie)

Pani Jolanta Sawicka - Jurek Przewodnicząca Komisji Oświaty i Przewodnicząca Związków Zawodowych NSZZ "Solidarność" złożyła na ręce p. dyrektora gratulacje i wyrazy uznania dla wszystkich pracowników szkoły za wieloletnią aktywną pracę włożoną w ksztalcenie i wychowanie młodego pokolenia. Absolwentom życzyła, żeby zawsze zachowali szkołę w pamięci jako miejsce szczęśliwe i przyjazdne.(zdjęcie)

Przewodniczący Komisji Kultury i Sportu pan Grzrgorz Wajs pogratulował nauczycielom i uczniom solidnej pracy, poświęcenia i konsekwencji w dążeniu do realizacji swoich marzeń.(zdjęcie)

Prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Wołominie pani Anna Jaworska złożyła serdeczne podziękowania wszystkim nauczycielom i uczniom za 40 lat wspaniałej współpracy dla dobra wołomińskich dzieci.(zdjęcie)

W dalszej części uroczystości wystąpił absolwent naszej szkoły pan Andrzej Gorczyński, który z okazji święta przekazał na ręce pana dyrektora podziękowania za przekazaną wiedzę, cierpliwość, życzliwość, uśmiech i troskę. Wdzięczny absolwent ufundował szkole upominek w postaci DVD, a swoim cierpliwym i troskliwym paniom nauczycielkom i wychowawczyniom wręczył serdeczne laurki.(zdjęcie)

Wszyscy zgromadzeni na uroczystości z uwagą wysłuchali słów przemówienia pani Barbary Pergoł - wieloletniej nauczycielki i byłego dyrektora tej szkoły, która zachęcała uczniów do podejmowania wyzwań i realizacji marzeń, a pedagogom i wszystkim pracownikom szkoły życzyła satysfakcji z dobrze wykonanej pracy.(zdjęcie)

Kolejna część uroczystości dotyczyła wręczenia nagród, odznaczeń i podziękowań. Burmistrz Wołomina Jan Mikulski i Przewodniczący Rady Miejskiej pan Andrzej Żelezik wręczyli Medale " Zasłużony dla Wołomina" pani Teresie Dzbeńskiej i pani Jadwidze Cyran - wspaniałym nauczycielkom i wychowawczyniom.(zdjęcie) (zdjęcie) (zdjęcie)

Nagrody Burmistrza za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno- wychowawczej otrzymali:
pan Piotr Dąbrowski
pani Regina Gawryś
pani Małgorzata Mateusiak
pani Beata Sobańska - Zając

W dalszej części uroczystości pan burmistrz i pan dyrektor szkoły wręczyli podziękowania za wieloletnią rzetelną pracę nauczycielom oraz pracownikom szkoły. Otrzymali je :
pani Krystyna Parys
pani Elżbieta Szewczak
pani Barbara Sikorska
pani Jadwiga Michalska
pan Karol Moczydłowski
pan Mieczysław Rosłan
paniBarbara Chmielewska
pani Ewa Frasunkiewicz
pan Iwo Bachurewicz
pani Ludwika Jamrozik

Gratulacje i podziękowania wręczono również byłym dyrektorom naszej szkoły. Odebrali je:
pani Barbara Pergoł(zdjęcie)
pan Daniel Czaplicki(zdjęcie)

W trakcie uroczystości najmłodsi uczniowie szkoły wręczyli nauczycielom i wychowawcom czerwone róże - symbol uznania i wdzięczności za wieloletnią pracę, trud i cierpliwość. Widok poczciwych pedagogów wzruszył nijednego absolwenta a lata spędzone w murach tej szkoły wspominał jako szczęśliwe i niezapomniane.(zdjęcie) (zdjęcie)

Dyrektorzy wołomińskich szkół i przedszkoli oraz przedstawiciele instytucji związanych ze szkołą w krótkich przemówieniach dziękowali dyrekcji szkoły za zaproszenia na uroczystość, wręczyli upominki, listy gratulacyjne i życzyli dalszych sukcesów w działalności edukacyjnej i trwałych zwycięstw na arenie sportowej.(zdjęcie) (zdjęcie)(zdjęcie)(zdjęcie)

Słowa uznania dla dyrekcji szkoły, nauczycieli i uczniów wraz z życzeniami owocnej współpracy w sporcie w imieniu własnym oraz durektora OSiR-u p. J. Kusia i Prezesa Polskiego Związku Koszykówki p. R. Ludwiczuka przekazali przedstawiciele Polskiego Związku Koszykówki i Polskiego Związku Siatkówki.

Część artystyczna uroczystości rozpoczęła się widowiskowym polonezem w wykonaniu uczniów z gimnazjum, którzy dzięki wspaniałym strojom, muzyce i talentowi tanecznemu przenieśli nas w świat biesiad, śpiewu, tańca...(zdjęcie)(zdjęcie)(zdjęcie)
Obejrzeliśmy też ciekawy spektakl artystyczny o życiu i twórczości patrona naszej szkoly Cypriana Kamila Norwida, przygotowany i wykonany również przez gimnazjalistów.(zdjęcie)(zdjęcie)
Kolejnym widowiskowym wejściem było wejście strażniczek ognia, które zrobiły duże rażenie na zgromadzonych.(zdjęcie)
Chór szkolny zaśpiewał "Odę do radości"(zdjęcie)
Usłyszeliśmy także dwa polskie przeboje w wykonaniu uczennic gimnazjum. Śpiewały "Niech żyje bal" i nawiązując do naszej rocznicy, "40 lat minęło".(zdjęcie)(zdjęcie)
Pdsumowaniem części artystycznej było wejście kilkudziesięciu uczniów w strojach sportowych, którzy trzymając w rękach puchary, unaocznili zgromadzonym ilość naszych sportowych zwycięstw. Pień " We are the champions" stanowila idealne tło dla finału części artystycznej.(zdjęcie)(zdjęcie)(zdjęcie)
Uroczystość prowadziła pani Iga Kluczyńska Firszt(zdjęcie)

 
Dokument bez tytułu

AKTY PRAWNE


Plan finansowy szkoły

Statut Szkoły
Program Wychowawczo-Profilaktyczny
Program Profilaktyki ZS 5
Koncepcja pracy
Regulamin korzystania z boisk sportowych
Regulamin klas sportowych

ORGANY SZKOŁY


Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski


SUKCESY UCZNIÓW


Osiągnięcia sportowe w ZS nr 5
Osiągnięcia edukacyjne i artystyczne
w ZS nr 5

HISTORIA SZKOŁY


Historia szkoły
Absolwenci
40 - lecie szkoły
45 - lecie szkoły

SZKOŁA


Dyrekcja
Nauczyciele
Sekretariat
Pedagodzy
Świetlica
Biblioteka
Gabinet pielęgniarki
Stołówka

Dokument bez tytułu Copyright © 2012. All rights reserved: ZS nr.5 w Wołominie, wykonanie: Paragraph Design
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego