Antydyskryminacja w świetle Praw Człowieka - Szkoła nr5

Idź do spisu treści

Menu główne

Antydyskryminacja w świetle Praw Człowieka

INFORMACJE > ARCHIWUM > ARCHIWUM 2013/2014

„Wszyscy ludzie są równi”- prawda ta stanowi fundament kultury europejskiej. Pojęcie równego traktowania może mieć wiele znaczeń i wiele wymiarów. Nie budzi jednak wątpliwości, że bycie traktowanym w zgodzie z zasadą równości oznacza w pierwszym rzędzie gwarancje ochrony praw przed wszelkimi formami dyskryminacji
Pani Joanna Kozanecka we współpracy z Amnesty International, biblioteką szkolną i pedagogami, zorganizowała w Zespole Szkół nr 5 Kampanię na temat. Kampania rozpoczęła się 10.12.2013r. czyli Światowego Dnia Praw Człowieka. Międzynarodowa encyklopedia prawa publicznego podaje, że prawami człowieka są te wolności, środki ochrony oraz świadczenia, których respektowania właśnie jako praw, zgodnie ze współcześnie akceptowanymi wolnościami, wszyscy ludzie powinni móc domagać się od społeczeństwa, w którym żyją. Uczniowie podczas godzin wychowawczych zastanawiali się nad tematem dyskryminacji we współczesnym świecie i tworzyli poglądowe plakaty. Wielu uczniów indywidualnie włączyło się do Kampanii i przygotowało swoje prace. Na lekcjach historii i WOS we współpracy z p. Anną Miciukiewicz i p. Sylwią Malinowską uczniowie zgłębiali temat rasizmu na przestrzeni dziejów i współcześnie. Powstały piękne prace.
Ponieważ uczniowie włączyli się do Kampanii bardzo licznie i chętnie otrzymaliśmy mnóstwo prac. Pierwszą wystawę prac uczniów zainaugurowaliśmy z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Walki z Rasizmem i Nietolerancją (i ksenofobią – chciałoby się dodać) – 21.03.2014 r., który został ogłoszony przez ONZ w 1960 roku jako reakcja na masakrę w Sharpeville, w Afryce Południowej. 21 marca i w tygodniu po nim następującym tysiące ludzi na świecie podejmują działania na rzecz tolerancji i równych praw. Ponieważ solidaryzujemy się z nimi w naszej szkole uczniowie sami mogli zachęcić do walki z dyskryminacją. Ale czy rasizm dziś istnieje? Na przykład stadiony sportowych, zwłaszcza piłkarskie. Na jednym z meczów „biały” piłkarz uderzył w twarz zawodnika przeciwnej drużyny tylko dlatego, że miał inny kolor skóry. Takiego zachowania nie spotykamy tylko na boisku, ale również w stosunku kibiców do piłkarzy. Na przykład zachowanie ludzi na ulicy, zwłaszcza młodzieży. Gdy widzą, że zbliża się osoba o innym kolorze skóry zaczynają wykrzykiwać słowa w stylu „bambus”, „banan” itp. A jeśli nie krzyczą to może myślą. Młodzieżowe przezwiska w typie "Ty Żydzie" i inne tego typu teksty są na porządku dziennym.
Kolejną odsłoną Kampanii Szkolnej był Światowy Dzień Walki z Niewolnictwem Dzieci – 15.04.2014 r. Od wielu lat, z inicjatywy Chrześcijańskiego Ruchu Kulturowego, w dniu 16 kwietnia jest obchodzony Światowy Dzień Walki z Niewolnictwem Dzieci. Jeszcze dzisiaj setki milionów nieletnich jest zmuszanych do różnej formy poddaństwa i wykorzystywanych. Zamiast chodzić do szkoły i mieć kochającą rodzinę, w świecie niewolniczym pracuje około 400 milionów dzieci – jak donosi serwis prasowy KEI. Hiszpaństwa Konfederacja Zakonników CONFER ujawnia, że niewolnictwo dzieci jest szczególnie rozpowszechnione w Indiach i w Afganistanie, gdzie dzieci pracują w przemyśle tekstylnym. W Brazylii mali niewolnicy wydobywają węgiel, a w Chinach produkują sztuczne ognie i inne materiały wybuchowe. Dzieci sprzedaje się też jako służących do Europy i USA - do krajów, gdzie przecież prawa dziecka powinny być respektowane. ONZ szacuje, że ok. 15 tysięcy dzieci pracuje w gospodarstwach produkujących kakao w rejonie Afryki Zachodniej. Chrześcijańska organizacja Live2Free działająca przeciwko niewolnictwu informuje, że produktami, które zbierają na polach dzieci są też herbata, ryż, wanilia, banany, winogrona, trzcina cukrowa, kwiaty i bawełna. Nikt z nas nie chciałby zamienić się z rówieśnikiem z Azji czy Afryki i tak ciężko pracować w nieludzkich warunkach. Zastanawiam się, czy możemy coś zrobić, aby zwrócić uwagę na ten problem i pomóc kolegom z trzeciego świata. Co my możemy zrobić? Możemy np. „głosować przy kasie”!
Możemy kupować wiele produktów Sprawiedliwego Handlu (w tym czekolady), które zostały zrobione bez niewolniczej pracy dzieci. To wszystko dzięki organizacji Fair Trade i umieszczanego jej logo na takich produktach. Wszystko, co musimy zrobić w tej sprawie, to upewniać się, że kupujemy produkty ze znaczkiem Fair Trade.
Zachęcamy też wszystkich odwiedzających naszą stronę do:
- refleksji na temat stereotypowego postrzegania jednostek i grup społecznych,
- kształtowania postaw otwartości i tolerancji wobec grup mniejszościowych,
- analizy wpływu stereotypów i uprzedzeń oraz ich wpływu na relacje międzyludzkie,
- rozpoznawania różnych przejawów dyskryminacji w swoim bliskim środowisku.
Kampanii na temat zwalczania dyskryminacji, rasizmu i ksenofobii, niewolnictwa ma prowadzić do osobistej refleksji nad własnymi poglądami, obserwacji tych niepokojących zjawisk wokół siebie oraz pozytywnych działań nakierowanych na przeciwdziałanie tym zjawiskom.

 
Dokument bez tytułu

AKTY PRAWNE


Plan finansowy szkoły

Statut Szkoły
Program Wychowawczo-Profilaktyczny
Program Profilaktyki ZS 5
Koncepcja pracy
Regulamin korzystania z boisk sportowych
Regulamin klas sportowych

ORGANY SZKOŁY


Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski


SUKCESY UCZNIÓW


Osiągnięcia sportowe w ZS nr 5
Osiągnięcia edukacyjne i artystyczne
w ZS nr 5

HISTORIA SZKOŁY


Historia szkoły
Absolwenci
40 - lecie szkoły
45 - lecie szkoły

SZKOŁA


Dyrekcja
Nauczyciele
Sekretariat
Pedagodzy
Świetlica
Biblioteka
Gabinet pielęgniarki
Stołówka

Dokument bez tytułu Copyright © 2012. All rights reserved: ZS nr.5 w Wołominie, wykonanie: Paragraph Design
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego