Być tolerancyjnym - Szkoła nr5

Idź do spisu treści

Menu główne

Być tolerancyjnym

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA > Archiwum 2015/2016 > Z ostatniej chwili-2014-2015

BYĆ  TOLERANCYJNYM


Na przełomie stycznia i lutego 2015r., nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej zaprosiły do współpracy szkolną psycholog Justynę Uszyńską. Poprosiłyśmy o przeprowadzenie w klasach I-III cyklu zajęć o tolerancji. Celem zajęć było : rozumienie pojęcia „tolerancja”, kształtowanie szacunku wobec drugiego człowieka, przezwyciężanie uprzedzeń i przesądów, przeciwdziałanie konfliktom w grupie, rozwijanie empatii oraz integracja grupy. W klasach pierwszych zajęcia trwały 45 minut, natomiast w klasach II-III były dwugodzinne. Uczniowie określali podobieństwa i różnice  w odniesieniu do JA, z perspektywy JA zrozumienie zjawiska nietolerancji i związanych z nimi uczuciami. Pani psycholog wykorzystała przepiękną, uwielbianą, a jednocześnie wzruszającą dzieci bajkę H.CH. Andersena „Brzydkie kaczątko". Poprzez zaczarowany świat zwierząt autor zawarł głęboki sens humanistyczny i uniwersalne wartości. Ukazał ludzkie charaktery i problemy.
Na podstawie bajki dzieci opracowały rozwiązania związane z zachowaniami tolerancyjnymi wobec innych osób. W pozostałych klasach dzieci dochodziły do rozwiązań poprzez burzę mózgów, metody problemowe i sytuacyjne. Tworzyły w grupach prace plastyczne na temat: „ Są między nami różnice ale mamy wspólne ...” Zadaniem uczniów było narysowanie siebie, a później po dyskusji w grupach, znalezienie jednej wspólnej łączącej ich cechy lub zainteresowania. W czasie zajęć dzieci były bardzo zaangażowane. Uważamy iż dzieci po zajęciach z panią psycholog będą bardziej tolerancyjnie wobec siebie, będą  okazywać zrozumienie i życzliwość wobec inności, a przede wszystkim nie będą oceniać kolegów według stereotypów lecz ocenę będą opierać na poznaniu człowieka.


 
Dokument bez tytułu

AKTY PRAWNE


Plan finansowy szkoły

Statut Szkoły
Program Wychowawczo-Profilaktyczny
Program Profilaktyki ZS 5
Koncepcja pracy
Regulamin korzystania z boisk sportowych
Regulamin klas sportowych

ORGANY SZKOŁY


Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski


SUKCESY UCZNIÓW


Osiągnięcia sportowe w ZS nr 5
Osiągnięcia edukacyjne i artystyczne
w ZS nr 5

HISTORIA SZKOŁY


Historia szkoły
Absolwenci
40 - lecie szkoły
45 - lecie szkoły

SZKOŁA


Dyrekcja
Nauczyciele
Sekretariat
Pedagodzy
Świetlica
Biblioteka
Gabinet pielęgniarki
Stołówka

Dokument bez tytułu Copyright © 2012. All rights reserved: ZS nr.5 w Wołominie, wykonanie: Paragraph Design
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego