Dyktatura 2017 - Szkoła nr5

Idź do spisu treści

Menu główne

Dyktatura 2017

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA > Archiwum 2016-2017 > Z ostatniej chwili 2016-2017

Oto jest dyktatura

W lutym klasy 1a, 2b i 3a uczestniczyły  w lekcji bibliotecznej, której tematem była  dyktatura. Trudny temat, ale przez wspaniałą prezentację pań bibliotekarek nie było nikogo, kto by nie zrozumiał, co oznacza ten termin.  Dzieci poznały ciekawa lekturę i wcieliły  się w postaci,  które narzucały  innym co mają robić. Śmiechom nie było końca. Następnie  uczniowie własnoręcznie wykonali kartki z życzeniami dla dyktatora, na których pisały, aby zmienił się w dobrą i życzliwą innym osobę. To była bardzo pouczająca lekcja.


 
Dokument bez tytułu

AKTY PRAWNE


Plan finansowy szkoły

Statut Szkoły
Program Wychowawczo-Profilaktyczny
Program Profilaktyki ZS 5
Koncepcja pracy
Regulamin korzystania z boisk sportowych
Regulamin klas sportowych

ORGANY SZKOŁY


Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski


SUKCESY UCZNIÓW


Osiągnięcia sportowe w ZS nr 5
Osiągnięcia edukacyjne i artystyczne
w ZS nr 5

HISTORIA SZKOŁY


Historia szkoły
Absolwenci
40 - lecie szkoły
45 - lecie szkoły

SZKOŁA


Dyrekcja
Nauczyciele
Sekretariat
Pedagodzy
Świetlica
Biblioteka
Gabinet pielęgniarki
Stołówka

Dokument bez tytułu Copyright © 2012. All rights reserved: ZS nr.5 w Wołominie, wykonanie: Paragraph Design
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego