Dzień Żołnierzy Wyklętych - Szkoła nr5

Idź do spisu treści

Menu główne

Dzień Żołnierzy Wyklętych

INFORMACJE > ARCHIWUM > ARCHIWUM 2012/2013r.
 

Wołomińskie obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych


 
W tym roku wołomińskie uroczystości zostały wpisane do kalendarza ogólnopolskich obchodów i miały wyjątkowo bogatą i godną oprawę.

Uroczystości rozpoczęły się w Zespole Szkół nr 5 wykładem prof. Romualda Szeremietiewa, po którym przed szkołą zorganizowana została rekonstrukcja historyczna przedstawiająca odbicie więźniów z wołomińskiej katowni NKWD i UB, w której w powojennych latach torturowano i mordowano żołnierzy niepodległościowego podziemia.

O godzinie 14.00 w Kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski rozpoczęła się msza św. koncelebrowana, podczas której wysłuchaliśmy poruszajacego kazania Kapelana Związku Strzeleckiego "Strzelec" - ks. porucznika Grzegorza Idzika, który przypomniał cierpienia polskich patriotów i bezprzykładne okrucieństwo ich rodaków - funkcjonariuszy UB.

Po zakończeniu nabożeństwa młodzież z Zespołu Szkół nr 5 zaprezentowała doskonały spektakl patriotyczny zatytułowany „Golgota Wyklętych”. Następnie biało - czerwony pochód udał się w kierunku pomnika Żołnierzy Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych przy ulicy Przejazd. Po drodze delegacja z Burmistrzem Madziarem na czele złożyła kwiaty na ulicy Piaskowej, w miejscu wołomińskiej kaźni NKWD oraz pod obeliskiem Zesłańców Sybiru i Osób Represjonowanych w latach 1939 -1956.
Uroczystości pod pomnikiem AK i NSZ prowadził Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Tadeusz Deszkiewicz, który odczytał list od posła Jacka Sasina, który objął  uroczystości swoim patronatem, ale nie mógł osobiście przybyć na wołomińskie obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Podczas uroczystości pod pomnikiem wysłuchaliśmy wystąpień Burmistrza Ryszarda Madziara, Starosty Piotra Uścińskiego oraz prof. Romualda Szeremietiewa. Z okolicznościowym przesłaniem do obecnych wystąpił także przybyły na wołomińskie uroczystości kombatant płk. Siemiątkowski – wiceprzewodniczący kapituły orderu Virtuti Militari.
Po Apelu Poległych odczytanym przez księdza porucznika Grzegorza Idzika wieńce pod pomnikiem złożyli kombatanci, przedstawiciele parlamentarzystów, lokalne władze samorządowe z Burmistrzem Madziarem i Starostą Uścińskim na czele, przedstawiciele partii politycznych, instytucji, stowarzyszeń, placówek oświatowych, oraz kibice Legii Warszawa z Wołomina.
Uroczystą oprawę nadały wydarzeniu liczne poczty sztandarowe oraz asysta członków Związku Strzeleckiego „Strzelec”. Warto podkreślić godny udział kibiców Legii  stojących w szeregu z biało-czerwonymi flarami w rękach i skandujących hasło "Chwała Bohaterom" .
Wzruszającym momentem było pojawienie się na uroczystościach - leciwej pani porucznik z oddziału Zagończyka, która przyjechała specjalnie na wołomińskie uroczystości z Domu Opieki, w którym obecnie przebywa. Burmistrz Ryszard Madziar wręczył jej pamiątkowy ryngraf "Zołnierzy Wykletych".

Lokalne obchody zakończyło odsłonięcie w Zespole Szkół nr 5 tablicy poświęconej „Bohaterom Ziemi Wołomińskiej, którzy cierpieli i ginęli z rak hitlerowskich i stalinowskich oprawców”. Tablicę ufundowali p. Kazimierz Andrzej Zych – Prezes wołomińskiego oddziału „Przymierza Prawicy” oraz p. Jan Tokarski – Prezes Towarzystwa Przyjaciół Wołomina.

 
 
 
Dokument bez tytułu

AKTY PRAWNE


Plan finansowy szkoły

Statut Szkoły
Program Wychowawczo-Profilaktyczny
Program Profilaktyki ZS 5
Koncepcja pracy
Regulamin korzystania z boisk sportowych
Regulamin klas sportowych

ORGANY SZKOŁY


Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski


SUKCESY UCZNIÓW


Osiągnięcia sportowe w ZS nr 5
Osiągnięcia edukacyjne i artystyczne
w ZS nr 5

HISTORIA SZKOŁY


Historia szkoły
Absolwenci
40 - lecie szkoły
45 - lecie szkoły

SZKOŁA


Dyrekcja
Nauczyciele
Sekretariat
Pedagodzy
Świetlica
Biblioteka
Gabinet pielęgniarki
Stołówka

Dokument bez tytułu Copyright © 2012. All rights reserved: ZS nr.5 w Wołominie, wykonanie: Paragraph Design
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego