Gabinet pielęgniarki - Szkoła nr5

Idź do spisu treści

Menu główne

Gabinet pielęgniarki

SZKOŁA
 

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedmedycznej

Pielęgniarka szkolna

Ewa RoguskaPracuje w godzinach 8.00 - 15.00.

Celem profilaktycznej opieki zdrowotnej jest:

1. Wspieranie rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży w wieku szkolnym,

2. Współdziałanie na rzecz ochrony i doskonalenia zdrowia uczniów. Istotą tej opieki są medyczne działania zapobiegające w stosunku do uczniów, rodziców i środowiska szkolnego. Zadaniami pielęgniarki szkolnej są:

3. Przestrzeganie prawa ucznia do informacji, prywatności, intymności i poszanowania godności osobistej oraz zachowania tajemnicy zawodowej zgodnie z prawami pacjenta.

4. Przeprowadzenie testów przesiewowych u uczniów i kierowanie postępowaniem przesiewowym u uczniów z dodatnim wynikiem testu.

5. Przygotowanie profilaktycznych badań lekarskich oraz analiza i wykorzystanie ich wyników.

6. Wykonywanie obowiązkowych szczepień ochronnych.

7. Prowadzenie u uczniów szkół podstawowych grupowej profilaktyki próchnicy zębów.

8. Przekazywanie informacji o kwalifikacji lekarskiej do wychowania fizycznego i sportu w szkole oraz współpraca z nauczycielami wychowania fizycznego.

9. Poradnictwo czynne dla uczniów z problemami zdrowotnymi, szkolnymi i społecznymi.

10. Prowadzenie edukacji zdrowotnej uczniów i rodziców oraz uczestnictwo w szkolnych programach profilaktyki i promocji zdrowia.

11. Współpraca z dyrekcją i pracownikami szkoły oraz powiatową stacją sanitarno - epidemiologiczną w zakresie tworzenia w szkole środowiska nauki i pracy sprzyjającego zdrowiu uczniów i pracowników.


12. Udzielanie uczniom i pracownikom szkoły pomocy medycznej w urazach i nagłych zachorowaniach.

 
 
Dokument bez tytułu

AKTY PRAWNE


Plan finansowy szkoły

Statut Szkoły
Program Wychowawczo-Profilaktyczny
Program Profilaktyki ZS 5
Koncepcja pracy
Regulamin korzystania z boisk sportowych
Regulamin klas sportowych

ORGANY SZKOŁY


Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski


SUKCESY UCZNIÓW


Osiągnięcia sportowe w ZS nr 5
Osiągnięcia edukacyjne i artystyczne
w ZS nr 5

HISTORIA SZKOŁY


Historia szkoły
Absolwenci
40 - lecie szkoły
45 - lecie szkoły

SZKOŁA


Dyrekcja
Nauczyciele
Sekretariat
Pedagodzy
Świetlica
Biblioteka
Gabinet pielęgniarki
Stołówka

Dokument bez tytułu Copyright © 2012. All rights reserved: ZS nr.5 w Wołominie, wykonanie: Paragraph Design
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego