Groźny smog - Szkoła nr5

Idź do spisu treści

Menu główne

Groźny smog

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA > BEZPIECZEŃSTWO

Groźny smog

Problem zanieczyszczenia powietrza poruszany jest coraz częściej w mediach, dlatego „Zielona klasa” 3a podjęła ten temat na lekcji. Źródłem zanieczyszczeń powietrza jest transport samochodowy, rolnictwo, a także gospodarstwa domowe. Na szczęście, we współczesnym świecie, ludzie coraz częściej zastanawiają się, w jaki sposób chronić przyrodę, poświęcając temu tematowi  coraz więcej uwagi. Doskonale wiemy, że uświadamianie i nauka zaczyna się od najmłodszych lat.
Na zajęciach w szkole zajęliśmy się problemem smogu. Obejrzeliśmy film dotyczący tego zagadnienia. Dowiedzieliśmy się z niego jakie są przyczyny powstawania smogu oraz jak przeciwdziałać temu zjawisku. Obserwowaliśmy aktualną mapę zanieczyszczeń powietrza w Polsce i na świecie. Na zakończenie zajęć każdy z nas napisał bajkę o złym Smogu. Oto niektóre z naszych prac.


 
Dokument bez tytułu

AKTY PRAWNE


Plan finansowy szkoły

Statut Szkoły
Program Wychowawczo-Profilaktyczny
Program Profilaktyki ZS 5
Koncepcja pracy
Regulamin korzystania z boisk sportowych
Regulamin klas sportowych

ORGANY SZKOŁY


Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski


SUKCESY UCZNIÓW


Osiągnięcia sportowe w ZS nr 5
Osiągnięcia edukacyjne i artystyczne
w ZS nr 5

HISTORIA SZKOŁY


Historia szkoły
Absolwenci
40 - lecie szkoły
45 - lecie szkoły

SZKOŁA


Dyrekcja
Nauczyciele
Sekretariat
Pedagodzy
Świetlica
Biblioteka
Gabinet pielęgniarki
Stołówka

Dokument bez tytułu Copyright © 2012. All rights reserved: ZS nr.5 w Wołominie, wykonanie: Paragraph Design
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego