Historia szkoły - Szkoła nr5

Idź do spisu treści

Menu główne

Historia szkoły

HISTORIA SZKOŁY
 

Historia szkoły


     Po II wojnie światowej nastąpił szybki przyrost ludności w Wołominie. W związku z tą sytuacją zaistniała potrzeba rozbudowy miasta. Zaczęły powstawać nowe bloki mieszkalne, przybywały także nowe placówki oświatowe. W latach 60 tych Wołomin zamieszkiwało około 20 tyś mieszkańców (obecnie 37 tyś). Pojawiło się też piękne hasło „1000 szkół na tysiąclecie”. Hasło to między innymi stało się inspiracją do zbudowania kolejnej szkoły przy ulicy Lipińskiej 16. Budowę rozpoczęto w 1960 roku. 31 sierpnia 1966 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej grona pedagogicznego ze SP nr 5 w Wołominie. Zebraniu przewodniczył nauczyciel Feliks Szturo, który został powołany na kierownika szkoły.


 
 
 
 
 
 

Mimo, że nie zakończono jeszcze prac budowlanych nauczanie rozpoczęto w dość trudnych warunkach, ponieważ do chwili oddania budynku szkolnego odbywało się ono na trzecią zmianę w szkołach nr 1, nr 2, nr 4. Kancelaria mieściła się przy SP nr 4.
1 września 1966 r. o godzinie 800 na Stadionie Sportowym odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1966/67. Od 2 września lekcje odbywały się w następujących szkołach;
w SP nr 1 klasy: IIIa, VIa, VIb, VIc, VId, VIII, VIII, VIIIc
w SP nr 2 klasy: IIIa, IVa, IVb, IVc, IVd, Va, Vb, Vc, Vd
w SP nr 4 klasy: Ia, Ib, Ic, IIa, IIb, IIc, IId, IIIc, IIId.
Od pierwszych dni nauki realizowano zajęcia programowe, przeprowadzano wycieczki.

W szkole podstawowej rozpoczęło pracę 36 nauczycieli.


 
 

Byli to:
1. Szturo Feliks
2. Księżopolska Kazimiera
3. Klimek Lucyna
4. Zajączkowska Lucyna
5. Pękalska Jadwiga
6. Kamińska Helena
7. Semeniuk Eugenia
8. Trzcińska Zdzisława
9. Adamowicz Agnieszka
10.Harasimiak Cecylia
11.Pytkowska Halina
12.Werner Janina
13.Waszczuk Teresa
14.Krajewska Jadwiga
15.Szturo Zofia
16.Chrapawieka Janina
17.Sadzyńska Grażyna
18.Zdanowicz Jadwiga


19.Celmer Liliana
20.Chmielewska Aleksandra
21.Łukomska Irena
22.Kotowska Elżbieta
23.Kuran Maria
24.Żmijewska Teresa
25.Turska Teresa
26.Gołaszewski Henryk
27.Tryniszewska Janina
28.Koper Jadwiga
29.Urbaś Antoni
30.Rusjan Cecylia
31.Łuszczewska Kazimiera
32.Rychlik Feliks
33.Markiewicz Romuald
34.Ajdacka Krystyna
35.Ejsmunol Maria
36.Kurek Ryszarda

 
 

       Po kilkunastu dniach uciążliwej wędrówki 20 września 1966r. o godz.1400 na sygnał dzwonka po raz pierwszy przekroczyli próg szkoły uczniowie, nauczyciele, zaproszeni goście oraz rodzice uczniów. Po wysłuchaniu przemówienia wygłoszonego przez kierownika Feliksa Szturo oraz programie artystycznym wyznaczeni gospodarze klas odebrali uroczyście z rąk Inspektora godło państwowe, po czym kolejno młodzież udała się do wyznaczonych sal lekcyjnych. Tak więc od 22 września 1966 r. toczy się w Szkole Podstawowej nr 5 w Wołominie codzienna, systematyczna praca nad kształceniem i wychowaniem młodego pokolenia. Nadal trwały prace przy zagospodarowaniu klas: pojawiły się zasłony, maty, gazetki, kwiaty na parapetach, zawieszono reprodukcje obrazów, portrety wybitnych ludzi. Prowadzone były nadal prace w obejściu szkolnym. Został uprzątnięty gruz skarpy obsadzono drzewami. Do tych prac włączyły się wszystkie klasy i wszyscy nauczyciele.

W szkole powołano do życia następujące organizacje szkolne:

Spółdzielnia Uczniowska - opiekun Kuran Maria
ZHP - opiekun Tryniszewska Janina
Zuchy - Turska Teresa
PCK - opiekun Chmielewska Aleksandra
SKO - opiekun Pękalska Jadwiga
TPPR - opiekun Koper Jadwiga
SKS dziewcząt - opiekunka Łuszczewska Barbara
SKS chłopców - opiekun Gołaszewski Henryk
Kółko biologiczne - opiekun Tryniszewska Jadwiga
Chór szkolny - opiekun Celmer Liliana
Kółko artystyczne - opiekun Ajdacka Krystyna
Kółko techniczne - opiekun Sadzyńska Grażyna
Kółko gospodarcze - opiekun Trzcińska Zdzisława
SKTK - opiekunka Księżopolska Kazimiera
Kółko czytelnicze - opiekunka Kloc Wanda
      Biblioteka szkolna funkcjonowała od początku istnienia szkoły. Organizatorem był Wierzbicki Kazimierz. 15 czerwca 1967 r. posiadała około 3860 woluminów, z których jedna trzecia pochodziła z darów od rodziców uczniów naszej szkoły. Biblioteka początkowo zajmowała lokal na parterze, w salce obok świetlicy szkolnej. W 1972r. została przeniesiona na pierwsze piętro gdzie funkcjonuje do dzisiaj.
Panie Grądziel Zofia i Mieczkowska Barbara założyły podstawowe dokumenty organizujące pracę biblioteki i były to: katalog rzeczowy, alfabetyczny, kartotekę zagadnieniową, katalog środków audiowizualnych. Obecnie zbiory liczą około 16100 woluminów i około 400 egzemplarzy zbiorów audiowizualnych. W roku szkolnym 2003/2004 został zakupiony do biblioteki komputer, a rok później pracownia uzyskała dostęp do Internetu. W związku z tą sytuacją panie bibliotekarki podjęły zadanie skomputeryzowania zbiorów. Od wielu lat biblioteka realizuje dodatkowe formy pracy z czytelnikiem, do których możemy zaliczyć: konkursy, kiermasze taniej książki, wystawianie inscenizacji na terenie szkoły i poza nią, wystawy, tworzenie gazetek ściennych. Dobrą tradycją od początku istnienia biblioteki jest opieka nad "aktywem bibliotecznym", która polega na wdrażaniu chętnych uczniów do pracy społecznej na rzecz biblioteki.

W bibliotece szkolnej od początku jej istnienia pracowali następujący nauczyciele bibliotekarze:

Kloc Wanda od 1966 r. do 1970r.
Grądziel Zofia od 1970 r. do 1998r.
Pyzik Stanisława od 1972 r. do 1974r.
Mieczkowska Barbara od 1973 r. do 2000r.
Kowalewicz Małgorzata od 1984 r. i aktualnie
Sadowska Grażyna od 1999 r. i aktualnie
Strycharczuk Marlena od 2004 r. do 2005r.
Pracownikami biblioteki były krótko także:
Cichocka Katarzyna
Dąbrowska Wanda
Dębkowska Teresa.
      W 1966 r. powołano także świetlicę i stołówkę szkolną. W świetlicy organizowane były zajęcia dydaktyczno wychowawcze. Opieką otaczane były przede wszystkim dzieci z klas I - IV. Początkowo wydawano około 200 obiadów, ze zniżki korzystało 60 uczniów. Obecnie smaczne obiady je około 260 uczniów w tym 90 bezpłatnie i około 30 nauczycieli.
W świetlicy od początku jej istnienia pracowały następujące panie: Godlewska Stanisława - kierownik świetlicy od 1966 r.
Waszczyńska Teresa - kierownik świetlicy od 1970 r.
Pyzik Teresa
Bąk Elżbieta
Dąbrowska Wanda
Szczęsna Danuta
Orłowska Agnieszka
Sadowska Grażyna
Maciążek Elżbieta
Stefanowska Agnieszka
Maciążek Karolina
Pławiak Halina
Godlewska Stanisława
Brzozowska Stanisława
Dąbrowska Wanda
Pracę w kuchni podjęli:
Wróbel Barbara– szefowa
Bobisz Małgorzata
Kowalczyk Halina
Budna Henryka – intendent
Jamrozik Ludwika
Bachurewicz Iwo
Zalewska Barbara
Chmielewska Barbara - intendent

W 1966 r. powołano także do działalności sekretariat, w którym na przestrzeni lat pracowały:

Konopacka Janina
Wolf Longina
Ryszkowska Maria
Banaszek Elżbieta - pracuje obecnie
Paziewska Dominika – pracuje obecnie
      W 1994 r. powołano księgowość, gdzie na pół etatu pracowały Wolf Longina i Kowalczyk Jolanta. W związku z reformą szkolnictwa księgowość przeniesiono do Urzędu Miasta.
Szkoła posiada opiekę medyczną. Przeprowadzane są bilansy zdrowia uczniów, szczepienia profilaktyczne, w miarę potrzeby udzielana jest doraźna pomoc. W naszej szkole pracowały trzy pielęgniarki: pani Brylska, Kotowska Janina, Roguska Ewa - aktualnie.
Służyli pomocą następujący lekarze:
dr Socjusz Zdzisław
dr Szymanek Halina
dr Wisłocka Ligia
dr Tymińska Bożena

 
 

3 marca 1971 r. w szkole odbyła się konferencja kierowników szkół powiatu wołomińskiego, na której omawiana była sprawa nadania szkole imienia.
25 września 1971 r. po długich staraniach szkole nadano imię
Cypriana Kamila Norwida
Uroczystość zbiegła się ze 150 rocznicą urodzin poety.
Cyprian Kamil Norwid to wielki filozof, pisarz nie rozumiany i przez wiele lat przemilczany poeta – to malarz, rzeźbiarz i miłośnik sztuki! Tkliwie i głęboko miłujący ojczyznę – "Polskę przemienionych Kołodziejów".

Dlaczego właśnie Jego imię dla naszej szkoły?

- urodził się we wsi Laskowo - Głuchy w powiecie wołomińskim
- widział brata w każdym człowieku
- był przeciwnikiem rasizmu
- był przeciwnikiem rewolucji, lecz składał hołd poświęceniu i braterstwu
- był entuzjastą sztuki, nie muzealnej ale sztuki, która łączy się z najpospolitszymi czynnościami człowieka, w każdym momencie jego życia z każdym dziełem rąk.
W obecności kierownictwa szkoły, zaproszonych gości, nauczycieli, pracowników szkoły i uczniów naczelnik Kazimierz Peciakowski odczytał akt nadania szkole imienia Cypriana Kamila Norwida. W przemówieniu swym powiedział: "Upór, wytrwałość i samouctwo" z poety C. K .Norwida powinno przyświecać naszej młodzieży.
Następnie ślubowanie złożyły dzieci, zostały też odsłonięte tablice pamiątkowe. Uroczystość zakończył program artystyczny przygotowany przez pana Rozbickiego.

 
 
 
 

Dzięki usilnym staraniom kierownictwa szkoły 28 kwietnia 1972 r. szkoła otrzymała sztandar. Uroczystość zbiegła się z obchodami 1 maja. Dziesięciolecie nadania szkole imienia poety zbiegło się ze 160 rocznicą urodzin, dlatego rok szkolny 1981/82 ogłoszony został rokiem Cypriana Kamila Norwida. W ramach obchodów 24 września 1981 r. zorganizowano "sesję naukową" dla uczniów klas VII-VIII na temat: " Ojczyzna jest to wielki zbiorowy obowiązek", w której było uwzględnione kalendarium, wiersze Norwida i rozprawki uczniów klas VIII na wyżej wymieniony temat. Panie bibliotekarki Grądziel Zofia, Mieczkowska Barbara wraz z młodzieżą przygotowały wystawki dzieł i rysunków Norwida. Największą atrakcją była wycieczka klas ósmych do Laskowa-Głuchy - miejsca urodzin poety.
13 grudnia 1984 r. delegacja naszej szkoły wraz ze sztandarem wzięła udział w uroczystości nadania imienia C. K. Norwida Studium Nauczycielskiemu w Radzyminie.

Szkoła Podstawowa nr 5 im C. K. Norwida od wielu lat osiągała wysokie wyniki w sporcie, szczególnie w siatkówce i koszykówce, co przyczyniło się do nadania naszej szkole statusu Sportowej Szkoły Podstawowej. Miało to miejsce 15 października 1990 r. Szkoła nasza osiągała wysokie wyniki nie tylko w sporcie ale i w nauce. Wielu absolwentów dalszą naukę kontynuowało w liceach ogólnokształcących na terenie Wołomina i województwa.
      Dzięki staraniom dyrekcji szkoły, Kuratorium Oświaty i Wychowania w Warszawie powołano z dniem 1 września 1991 r. III Liceum Ogólnokształcące w Wołominie. Szkoła nasza stała się więc Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 16 w Wołominie.

W skład placówki weszły: Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 im C. K. Norwida III Liceum Ogólnokształcące.

12 grudnia 1991 r. obchodziliśmy 25 lecie naszej szkoły. Podczas uroczystego jubileuszu w salach lekcyjnych zostały zawieszone krzyże, które wcześniej poświęcono w kościele.
1 października 1994 r. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16 w Wołominie ul. Lipińska 16 otrzymał numer porządkowy 2.

Reforma oświaty przyniosła za sobą duże zmiany także na terenie naszego miasta. W naszej szkole zaistniała potrzeba kontynuowania edukacji sportowej.

26 września 1998 r. oddano do użytku salę gimnastyczną. Dlatego z dniem 1 września 1999 r. powołano w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących
nr 2 Publiczne Gimnazjum nr 3. Młodzież mogła dalej rozwijać swoje umiejętności sportowe w klasach sportowych. Uruchomiono obwód dla Gimnazjum nr 3 obejmujący dużą część miasta.

1 września 1999 r. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Wołominie został przekształcony w Zespół Szkół nr 2 w Wołominie ul. Lipińska 16, w skład którego weszły:

- Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 im. C. K. Norwida
- Gimnazjum nr 3
- III Liceum Ogólnokształcące (likwidowane od 1 września 1999 r. - wstrzymano nabór do klas pierwszych).
     1 września 1999 r. dokonała się jeszcze jedna istotna zmiana . Mianowicie Sportową Szkołę Podstawową nr 5 im. C. K. Norwida przy ul. Lipińskiej 16 o strukturze organizacyjnej klasy I - VIII przekształca się w sześcioletnią Sportową Szkołę Podstawową nr 5 im. C. K. Norwida o strukturze klasy I - VI z zachowaniem klas VIII w roku szkolnym 1999/2000.
      Nauka w szkole odbywała się na dwie zmiany, przybywało klas gimnazjalnych. Budynek nie mógł pomieścić trzech szkół, dlatego 1 września 1999 r. rozpoczął się proces likwidacji III LO. Zakończył się 31 sierpnia 2000 r. Począwszy od roku 1999/2000 nie dokonano naboru do klasy pierwszej.

 
 

Także 1 września 1999 r. Gimnazjum nr 3 otrzymało status szkoły sportowej.
27 kwietnia 2003 r. w naszej szkole odbyła się wielka uroczystość. Dzięki staraniom dyrekcji:
- dyrektor Elżbiety Dłuskiej – Kaczorek
- wicedyrektor Zofii Piwniak
- wicedyrektor Barbary Baryckiej

 
 

gimnazjum zostało nadane imię "Polskich Olimpijczyków". Na uroczystość zostali zaproszeni polscy olimpijczycy:
Szurkowski Ryszard - srebrny medal w kolarstwie
Szczepański Jan - złoty medal w boksie
Walasek Tadeusz - srebrny medal w boksie
Bosek Ryszard - członek złotej drużyny siatkarskiej w Montrealu
Dydek Małgorzata – koszykówka
Seroczyńska Elwira – łyżwiarka
Woronin Marcin - srebrny medal w sztafecie
oraz władze miasta, kuratorium. Całą uroczystość uświetniły występy uczniów.
Od 1 września 2003 r. nastąpiły zmiany w numeracji szkół w Wołominie. Zmieniono numer porządkowy Sportowego Gimnazjum nr 3 im. Polskich Olimpijczyków na nr 5. Zmieniono także numer porządkowy Zespołu Szkół nr 2 na nr 5. W skład Zespołu Szkół nr 5 w Wołominie weszły:
- Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 im. C. K. Norwida
- Sportowe Gimnazjum nr 5 im. Polskich Olimpijczyków.
Na przestrzeni lat szkołą kierowali:
Szturo Feliks
Klimek Lucyna
Patejuk Henryk
Czaplicki Daniel
Pergoł Barbara
Dłuska – Kaczorek Elżbieta
Piwniak Zofia
Ludwiniak Robert
Sobańska – Zając Beata
Piwniak Zofia
Agnieszka Ludwin  

p.o. Krzysztof Szulim
Małgorzata Posmyk - ob
ecny dyrektor szkoły

Opracowała mgr Bożena Dobosz 
Dokument bez tytułu

AKTY PRAWNE


Plan finansowy szkoły

Statut Szkoły
Program Wychowawczo-Profilaktyczny
Program Profilaktyki ZS 5
Koncepcja pracy
Regulamin korzystania z boisk sportowych
Regulamin klas sportowych

ORGANY SZKOŁY


Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski


SUKCESY UCZNIÓW


Osiągnięcia sportowe w ZS nr 5
Osiągnięcia edukacyjne i artystyczne
w ZS nr 5

HISTORIA SZKOŁY


Historia szkoły
Absolwenci
40 - lecie szkoły
45 - lecie szkoły

SZKOŁA


Dyrekcja
Nauczyciele
Sekretariat
Pedagodzy
Świetlica
Biblioteka
Gabinet pielęgniarki
Stołówka

Dokument bez tytułu Copyright © 2012. All rights reserved: ZS nr.5 w Wołominie, wykonanie: Paragraph Design
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego