Komitet Redakcyjny Kroniki - Szkoła nr5

Idź do spisu treści

Menu główne

Komitet Redakcyjny Kroniki

SPORTOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 > Kronika

Komitet Redakcyjny Kroniki


Komitet Redakcyjny Kroniki Sportowej Szko
ły Podstawowej Nr 5 spotyka się w każdy wtorek w godz. 14.35-15.20 w sali 54 na III piętrze.

Praca kronikarzy polega na:
-
śledzeniu bieżących wydarzeń w szkole, dotyczących kultury, edukacji i sportu
- redagowanie poprawnych tekstów
- spisywanie historii szko
ły w edytorze tekstu lub ręcznym pismem (kaligrafując)
- wykonywanie zdj
ęć
- wklejanie zdj
ęć do Kroniki
- gromadzenie wa
żnych wycinków z gazet, dotyczących Naszej Szkoły
- opracowanie szaty graficznej wydarzenia.

Zespó
ł redakcyjny działa w składzie od września 2013r.:
Weronika Szczyci
ńska kl.6b
Marzena Bartosiewicz kl.6b
Justyna Chaci
ńska kl.6b
Paulina Kruszewska kl.6b

Prac
ę zespołu nadzoruje i wspiera p.M.Kupiec.

 
Dokument bez tytułu

AKTY PRAWNE


Plan finansowy szkoły

Statut Szkoły
Program Wychowawczo-Profilaktyczny
Program Profilaktyki ZS 5
Koncepcja pracy
Regulamin korzystania z boisk sportowych
Regulamin klas sportowych

ORGANY SZKOŁY


Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski


SUKCESY UCZNIÓW


Osiągnięcia sportowe w ZS nr 5
Osiągnięcia edukacyjne i artystyczne
w ZS nr 5

HISTORIA SZKOŁY


Historia szkoły
Absolwenci
40 - lecie szkoły
45 - lecie szkoły

SZKOŁA


Dyrekcja
Nauczyciele
Sekretariat
Pedagodzy
Świetlica
Biblioteka
Gabinet pielęgniarki
Stołówka

Dokument bez tytułu Copyright © 2012. All rights reserved: ZS nr.5 w Wołominie, wykonanie: Paragraph Design
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego