Konkurs „Na straży czystego powietrza" - Szkoła nr5

Idź do spisu treści

Menu główne

Konkurs „Na straży czystego powietrza"

INFORMACJE > KONKURSY > KONKURSY 2016/2017

Konkurs „Na straży czystego powietrza”


ZMIANA TERMINU NADSYŁANIA PRACKonkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na terenie powiatu wołomińskiego. Zadaniem uczestników będzie wykonanie najlepszego komiksu lub historyjki obrazkowej, o tematyce ekologicznej, których motywem przewodnim będzie ochrona powietrza. Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach:
- dla uczniów szkół podstawowych,
- dla uczniów szkół gimnazjalnych,
- dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Minimalny rozmiar pracy to jedna strona A4, nie przewiduje się maksymalnej ilości stron, natomiast maksymalny rozmiar strony - A3. Praca może być wykonana dowolną techniką. Praca musi być oryginalna.

W każdej z trzech kategorii jury powołane przez organizatora wyłoni po 3 laureatów, przydzielając im miejsca od I do III. Nagrody
za I, II i III miejsce w każdej kategorii - stanowią rowery turystyczne, ponadto trzy szkoły (po jednej w każdej kategorii), które uzyskają najwyższy wskaźnik złożonych prac w przeliczeniu na jednego ucznia otrzymają cyfrowe aparaty fotograficzne. Łącznie Organizator w ramach konkursu przyzna nagrody:
9 nagród w postaci rowerów turystycznych, 3 nagrody w postaci cyfrowych aparatów fotograficznych.

Prace na konkurs będzie mógł złożyć każdy uczeń uczęszczający do jednego z powyżej wymienionych rodzajów szkół mających siedzibę na terenie powiatu wołomińskiego, niezależnie od tego czy jest to placówka publiczna czy niepubliczna. Zadaniem placówek szkolnych będzie zachęcanie uczniów do uczestnictwa w konkursie oraz udzielanie im niezbędnego wsparcia merytorycznego.

Laureaci otrzymają również dyplomy, a wszyscy uczestnicy podziękowania od organizatora za uczestnictwo w Konkursie.
Konkurs trwa od 18 listopada do 14 grudnia 2015 r. (ostatni dzień przyjmowania prac konkursowych).

Konkurs „Na  straży czystego powietrza” jest dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (
www.wfosigw.pl)

Szczegółowe informacje o zasadach i o przebiegu konkursu zawiera regulamin (do pobrania poniżej).

Osoba kontaktowa:

Konrad Olszewski, tel. 22 763 30 88 wew. 188, konrad.olszewski@wolomin.org.


REGULAMIN

Załącznik 1


Konkurs "Na straży czystego powietrza" dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 9000 zł" (proszę o zamieszczenie logo WFOŚiGW). 
Dokument bez tytułu

AKTY PRAWNE


Plan finansowy szkoły

Statut Szkoły
Program Wychowawczo-Profilaktyczny
Program Profilaktyki ZS 5
Koncepcja pracy
Regulamin korzystania z boisk sportowych
Regulamin klas sportowych

ORGANY SZKOŁY


Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski


SUKCESY UCZNIÓW


Osiągnięcia sportowe w ZS nr 5
Osiągnięcia edukacyjne i artystyczne
w ZS nr 5

HISTORIA SZKOŁY


Historia szkoły
Absolwenci
40 - lecie szkoły
45 - lecie szkoły

SZKOŁA


Dyrekcja
Nauczyciele
Sekretariat
Pedagodzy
Świetlica
Biblioteka
Gabinet pielęgniarki
Stołówka

Dokument bez tytułu Copyright © 2012. All rights reserved: ZS nr.5 w Wołominie, wykonanie: Paragraph Design
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego