Konkurs ortograficzny klas 5-6 - Szkoła nr5

Idź do spisu treści

Menu główne

Konkurs ortograficzny klas 5-6

INFORMACJE > ARCHIWUM > ARCHIWUM 2012/2013r.

ZAPRASZAMY NA
CORRIDĘ ORTOGRAFICZNĄ, CZYLI WALKĘ Z BYKIEM!


15 MARCA (PIĄTEK) 2013  ODBĘDZIE SIĘ W NASZEJ SZKOLE
KONKURS ORTOGRAFICZNY DLA KL.5-6.

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni uczniowie, którzy opanowali zasady ortograficzne dotyczące przede wszystkim:
- pisowni wyrazów z „rz\ż”, „ó\u”, „ch\h”
- pisowni „ą\om\on”, „ę\en\em”
- użycia wielkiej litery
- łącznej i rozdzielnej pisowni

Zadaniem uczestników będzie biegłe i poprawne wypełnienie luk w wyrazach sprawiających trudności ortograficzne.

Na wyróżnionych czekają atrakcyjne nagrody książkowe i upominki oraz oceny celujące z języka polskiego!

Zgłoszenia do czwartku 14.03. przyjmują Wasi nauczyciele języka polskiego. Informacji szczegółowych udziela koordynator konkursu p.Bożena Dobosz.

Zespół nauczycieli
przedmiotów humanistycznych SP5


 
Dokument bez tytułu

AKTY PRAWNE


Plan finansowy szkoły

Statut Szkoły
Program Wychowawczo-Profilaktyczny
Program Profilaktyki ZS 5
Koncepcja pracy
Regulamin korzystania z boisk sportowych
Regulamin klas sportowych

ORGANY SZKOŁY


Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski


SUKCESY UCZNIÓW


Osiągnięcia sportowe w ZS nr 5
Osiągnięcia edukacyjne i artystyczne
w ZS nr 5

HISTORIA SZKOŁY


Historia szkoły
Absolwenci
40 - lecie szkoły
45 - lecie szkoły

SZKOŁA


Dyrekcja
Nauczyciele
Sekretariat
Pedagodzy
Świetlica
Biblioteka
Gabinet pielęgniarki
Stołówka

Dokument bez tytułu Copyright © 2012. All rights reserved: ZS nr.5 w Wołominie, wykonanie: Paragraph Design
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego