Konkursy 2017- Bezpieczeństwo w Internecie - Szkoła nr5

Idź do spisu treści

Menu główne

Konkursy 2017- Bezpieczeństwo w Internecie

INFORMACJE > KONKURSY > KONKURSY 2016/2017Zespół Szkół nr 5 w Wołominie ogłasza konkurs na plakat ilustrujący Hasło:
Lepszy Internet zależy od Ciebie
Regulamin konkursu:


1. Adresaci konkursu
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich klas ZS5. Prace konkursowe zostaną podzielone na trzy grupy wiekowe i w każdej z nich zostaną wyłonieni zwycięzcy:
I grupa
edukacja wczesnoszkolna
II grupa
uczniowie klas IV VI szkoły podstawowej
III grupa
uczniowie klas I III gimnazjum
2. Cele konkursu
popularyzacja tematyki związanej z bezpieczeństwem korzystania z portali internetowych, korzystania
z sieci,
 rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną, komputerową,
kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji
Wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich
3. Warunki konkursu
Konkurs trwa od momentu ogłoszenia do dnia składania prac (13.03.2017 r.)
by wziąć udział w konkursie należy w terminie oddać plakat wykonany techniką dowolną, o formacie A2 lub A3
w prawym dolnym rogu plakatu należy podać źródła informacji (adresy stron internetowych, czasopisma, książki z których korzystaliście przy wykonywaniu plakatu)
podpisane prace składać do pedagoga szkolnego do dnia 13.03.2017 r. do pokoju nr 23
4.Tematyka pracy
tematyka pracy powinna nawiązywać do tegorocznego hasła „Lepszy Internet zależy od Ciebie"
praca indywidualna i samodzielna w oparciu o treści zamieszczone na stronie www.necio.pl;  lt www.sieciaki.pl; www.dzieckowsieci.pl; www.saferinternet.pl; www.nask.pl;  i inne wskazane na tych portalach
5.
Kryteria oceny prac
Komisja w składzie:  nauczyciel informatyki, plastyki oraz pedagog i psycholog szkolny w dniu
14 marca 2017 r. dokona oceny prac konkursowych. Pod uwagę będą brane
Zgodność z tematem
Samodzielność wykonania
sposób przedstawienia tematu (czy jest interesujący oraz czy przyciąga uwagę),
oryginalne ujęcie tematu.
estetyka wykonania,
techniczna poprawność wykonania,
wybrane techniki plastyczne.
6. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy informacyjnej. Najlepsze prace zostaną nagrodzone oraz zamieszczone na szkolnej stronie internetowej i na wystawie w holu głównym szkoły
7. Postanowienia końcowe
Decyzja komisji konkursowej jest nieodwołalna. Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia powyższego regulaminu. Regulamin konkursu i jego wyniki będą dostępne na stronie internetowej szkoły. Osoby nadsyłające prace w ramach konkursu wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie przez organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu.
Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i atrakcyjne nagrody, które zostaną  wręczone na apelu szkolnym w dniu 17 marca 2017 r.

Życzę Wam ciekawych pomysłów i miłej atmosfery podczas pracy.
Organizator  
Wioletta Wiśniewska
pedagog


 
Dokument bez tytułu

AKTY PRAWNE


Plan finansowy szkoły

Statut Szkoły
Program Wychowawczo-Profilaktyczny
Program Profilaktyki ZS 5
Koncepcja pracy
Regulamin korzystania z boisk sportowych
Regulamin klas sportowych

ORGANY SZKOŁY


Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski


SUKCESY UCZNIÓW


Osiągnięcia sportowe w ZS nr 5
Osiągnięcia edukacyjne i artystyczne
w ZS nr 5

HISTORIA SZKOŁY


Historia szkoły
Absolwenci
40 - lecie szkoły
45 - lecie szkoły

SZKOŁA


Dyrekcja
Nauczyciele
Sekretariat
Pedagodzy
Świetlica
Biblioteka
Gabinet pielęgniarki
Stołówka

Dokument bez tytułu Copyright © 2012. All rights reserved: ZS nr.5 w Wołominie, wykonanie: Paragraph Design
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego