Mikołajki na sportowo - Szkoła nr5

Idź do spisu treści

Menu główne

Mikołajki na sportowo

SPORTOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 > Mikołajki


Mikołajki klasowe na sportowo

W poniedziałek 9.XII.2013 r. klasę IV a gościł KLUB TORSTAR-NACZAJ- TEAM KOBYŁKA.  W ramach klasowych Mikołajków zorganizowane zostały zajęcia sportowe dla uczniów tej klasy.  Prowadzącą zajęcia była sensei Renata Naczaj-Fedorenko (prywatnie mama ucznia z klasy 4a) oraz  sensei Oskar Ślepowroński . Celem zajęć była integracja zespołu klasowego oraz uczestnictwo w aktywności fizycznej o charakterze rekreacyjnym i sportowym. Pani Renata i pan Oskar  przeprowadzili zajęcia pełne gier i zabaw ogólnorozwojowych z akcentem na rywalizację indywidualną i zespołową oraz podstawy sztuki walki Jiu-Jitsu . Uczniowie byli bardzo zaangażowani, chętni i pełni energii. Na koniec każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom oraz medal.  
Ponieważ wszyscy byli bardzo grzeczni Św. Mikołaj obdarował każdego słodkościami. 
Dokument bez tytułu

AKTY PRAWNE


Plan finansowy szkoły

Statut Szkoły
Program Wychowawczo-Profilaktyczny
Program Profilaktyki ZS 5
Koncepcja pracy
Regulamin korzystania z boisk sportowych
Regulamin klas sportowych

ORGANY SZKOŁY


Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski


SUKCESY UCZNIÓW


Osiągnięcia sportowe w ZS nr 5
Osiągnięcia edukacyjne i artystyczne
w ZS nr 5

HISTORIA SZKOŁY


Historia szkoły
Absolwenci
40 - lecie szkoły
45 - lecie szkoły

SZKOŁA


Dyrekcja
Nauczyciele
Sekretariat
Pedagodzy
Świetlica
Biblioteka
Gabinet pielęgniarki
Stołówka

Dokument bez tytułu Copyright © 2012. All rights reserved: ZS nr.5 w Wołominie, wykonanie: Paragraph Design
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego