Nauczyciele - Szkoła nr5

Idź do spisu treści

Menu główne

Nauczyciele

SZKOŁA
 Przedmioty

Nauczyciele uczący
w roku szkolnym 2017/2018

Język polski

Dobosz Bożena
Dąbrowska Elwira
Kupiec Monika
Marcinkowski Dariusz
Mateusiak Małgorzata

Sieradzka Iza

Język angielski

Kozanecka Joanna
Piwniak Zofia
Podhorodecka Grażyna
Szczepaniak Magdalena

Wydryszek Agnieszka

Język niemiecki

Dębska Ewa

Historia

Malinowska Sylwia
Miciukiewicz Anna

Wiedza o społeczeństwie

Malinowska Sylwia

Plastyka

Lubiak Agnieszka

Matematyka

Górska-Palak Maria
Harasimiak Jolanta
Krasowska Edwarda

Szczęsna Anna
Sęk Katarzyna

Zakrzewska Beata

Fizyka

Prętkiewicz Michał

Chemia

Harasimiak Jolanta

Biologia

Osakowska Anna

Przyroda

Kowalska Justyna
Krasowska Edwarda

Geografia

Osakowska Anna
Pytel Grażyna

Zajęcia techniczne

Lubiak Agnieszka
Prętkiewicz Michał
Szczęsna Anna

Informatyka

Jarząbek Maria

Zajęcia komputerowe

Jarząbek Maria
Pytel Grażyna

Wychowanie fizyczne

Bujniak Sławomir
Dąbrowski Piotr
Kluczyńska-Firszt Iga
Kułak Zbigniew
Orzechowski Bartosz

Plichta Wojciech
Radziszewski Maciej
Sowa Adam

Religia

Dobosz Anna
Jarząbek Anna
ks.
Tadeusz Siewko

Muzyka

Skotnicki Grzegorz

Edukacja wczesnoszkolna

Dymowska Marzena
Królikowska Judyta
Oktaba Beata

Olejasz Agnieszka
Ostrowska Anna
Rękawik Ewa
Rogucka Urszula
Rybacka Marta
Sadowska Grażyna
Szymczyk Ewa
Zborowska Elżbieta

Nauczyciele bibliotekarze

Kowalewicz Małgorzata
Sadowska Grażyna

Nauczyciele świetlicy

Bońkowska Alina
Niedźwiecka Alina

Pedagodzy

Chwojko Małgorzata
Wiśniewska Wioletta

Edukacja dla bezpieczeństwa

Pytel Grażyna

Logopeda

Beata Oktaba

Terapeuta

Małgorzata Chwojko

Psycholog

Magdalena Przybyła

Zajęcia artystyczne

Kluczyńska - Firsz Iga
Lubiak Agnieszka
Skotnicki Grzegorz

 
 
Dokument bez tytułu

AKTY PRAWNE


Plan finansowy szkoły

Statut Szkoły
Program Wychowawczo-Profilaktyczny
Program Profilaktyki ZS 5
Koncepcja pracy
Regulamin korzystania z boisk sportowych
Regulamin klas sportowych

ORGANY SZKOŁY


Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski


SUKCESY UCZNIÓW


Osiągnięcia sportowe w ZS nr 5
Osiągnięcia edukacyjne i artystyczne
w ZS nr 5

HISTORIA SZKOŁY


Historia szkoły
Absolwenci
40 - lecie szkoły
45 - lecie szkoły

SZKOŁA


Dyrekcja
Nauczyciele
Sekretariat
Pedagodzy
Świetlica
Biblioteka
Gabinet pielęgniarki
Stołówka

Dokument bez tytułu Copyright © 2012. All rights reserved: ZS nr.5 w Wołominie, wykonanie: Paragraph Design
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego