Osiągnięcia sportowe w ZS nr 5 - Szkoła nr5

Idź do spisu treści

Menu główne

Osiągnięcia sportowe w ZS nr 5

SUKCESY UCZNIÓW > SUKCESY SPORTOWE - ARCHIWUM
 

Osiągnięcia sportowe uczniów Zespołu Szkół nr 5 w Wołominie

„Dążymy do wychowania człowieka doskonałego intelektualnie i fizycznie, według ideału platooskiego (…)” Te słowa wypowiedziane w czasie uroczystości Nadania Imienia „Polskich Olimpijczyków” Sportowemu Gimnazjum nr 5 w Wołominie przez Ś.P. dyrektor tej szkoły Elżbietę Dłuską-Kaczorek oddają w pełni ducha naszej szkoły. Zespół Szkół nr 5 od wielu lat osiąga wysokie wyniki w testach przedmiotowych, w sporcie zaś co roku klasuje się w pierwszej trójce gimnazjów i szkół podstawowych w Powiecie. Praca nauczycieli, trenerów i uczniów rozpoczęła się wiele lat temu i trwa do dziś. Wszyscy dbali i dbają o to, aby Zespół Szkół nr 5 był w każdym calu zespołem na piątkę.
Sport w Szkole Podstawowej nr 5 zaczął rozwijad się po koniec lat osiemdziesiątych XX wieku. Panowie Ryszard Zahn, Karol Moczydłowski, Andrzej Doktorski, Romuald Stachera, Michał Prętkiewicz i Sławomir Bujniak stworzyli grupę nauczycieli-trenerów, która dążyła do zdobywania najwyższych trofeów sportowych. Ich praca i zaangażowanie, a przede wszystkim entuzjazm i wola zwycięstwa zarażała uczniów „piątki”.


WIĘCEJ......

 
 
 
 
 
Dokument bez tytułu

AKTY PRAWNE


Plan finansowy szkoły

Statut Szkoły
Program Wychowawczo-Profilaktyczny
Program Profilaktyki ZS 5
Koncepcja pracy
Regulamin korzystania z boisk sportowych
Regulamin klas sportowych

ORGANY SZKOŁY


Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski


SUKCESY UCZNIÓW


Osiągnięcia sportowe w ZS nr 5
Osiągnięcia edukacyjne i artystyczne
w ZS nr 5

HISTORIA SZKOŁY


Historia szkoły
Absolwenci
40 - lecie szkoły
45 - lecie szkoły

SZKOŁA


Dyrekcja
Nauczyciele
Sekretariat
Pedagodzy
Świetlica
Biblioteka
Gabinet pielęgniarki
Stołówka

Dokument bez tytułu Copyright © 2012. All rights reserved: ZS nr.5 w Wołominie, wykonanie: Paragraph Design
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego