Pierwsza pomoc - Szkoła nr5

Idź do spisu treści

Menu główne

Pierwsza pomoc

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA > BEZPIECZEŃSTWO 2016-2017

Działaj szybko, nie trać czasu!

Na początku listopada w klasie pierwszej i klasach trzecich zostały przeprowadzone zajęcia z udzielania pierwszej pomocy osobom, które uległy nagłym wypadkom. Zajęcia prowadziła osoba, która otrzymała certyfikat ukończenia kursu pt. „Ratujemy i uczymy ratować" zorganizowanego przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy oraz przedstawiciel Ratownictwa Wodnego.

Podczas zajęć dzieci z poszczególnych klas w trakcie zabawy uczyły się jak bezpiecznie i skutecznie pomóc osobie, która w danym czasie i miejscu takiej pomocy potrzebuje. W szkoleniu wykorzystano materiały dydaktyczne przygotowane przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej pomocy typu:
Filmy instruktażowe
Podręczniki do nauki pierwszej pomocy dla dzieci i nauczycieli'
Manekiny Mini Ania i little Ania
Tekturowe telefony komórkowe.
Klasa pierwsza mogła obejrzeć prezentację multimedialną pt.”Pierwsza pomoc przedmedyczna” dzięki, której dowiedziały się w jak należy zachowywać się w domu, szkole, nad morzem aby uniknąć niebezpieczeństw i w jaki sposób pomóc osobie rannej. Nawet mała rana może być niezwykle niebezpieczna, ponieważ może uszkodzić organy wewnętrzne,  że każda rana wymaga odkażenia i opatrzenia. Dlatego uczniowie uczyli się jak prawidłowo zabandażować rękę i jak szybko reagować, gdy ktoś jest poszkodowany w wypadku.

     Mogły obejrzeć jakie sekretne przedmioty ukryte są w apteczce ratownika i  porównać jej skład z apteczką szkolną.
 W efekcie uczniowie objęci powyższym szkoleniem już od najmłodszych lat oswajają się ze świadomością konieczności niesienia pomocy poszkodowanym. Uczą się odpowiedniego zachowania w obliczu wypadku, potrafią wezwać prawidłowo pomoc przez telefon oraz wykonać najprostsze czynności przy osobie poszkodowanej. Dzięki powyższym zajęciom uczymy odpowiedzialności za siebie i innych. 
Dokument bez tytułu

AKTY PRAWNE


Plan finansowy szkoły

Statut Szkoły
Program Wychowawczo-Profilaktyczny
Program Profilaktyki ZS 5
Koncepcja pracy
Regulamin korzystania z boisk sportowych
Regulamin klas sportowych

ORGANY SZKOŁY


Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski


SUKCESY UCZNIÓW


Osiągnięcia sportowe w ZS nr 5
Osiągnięcia edukacyjne i artystyczne
w ZS nr 5

HISTORIA SZKOŁY


Historia szkoły
Absolwenci
40 - lecie szkoły
45 - lecie szkoły

SZKOŁA


Dyrekcja
Nauczyciele
Sekretariat
Pedagodzy
Świetlica
Biblioteka
Gabinet pielęgniarki
Stołówka

Dokument bez tytułu Copyright © 2012. All rights reserved: ZS nr.5 w Wołominie, wykonanie: Paragraph Design
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego