Po angielsku w Budapeszcie - Szkoła nr5

Idź do spisu treści

Menu główne

Po angielsku w Budapeszcie

INFORMACJE > ARCHIWUM > ARCHIWUM 2013/2014

Po angielsku w Budapeszcie - czyli drugi etap wymiany polsko węgierskiej.

   W środę 23 października 2013r. dziesięcioro uczniów wraz z nauczycielami i głównym koordynatorem projektu, panią dyrektor Agnieszką Ludwin, wyruszyło na Węgry, by zrealizować drugi etap projektu wymiany uczniowskiej. W przedsięwzięciu tym uczestniczyły Zespoły Szkół nr 1, nr 2, nr 3 i nr 5 z Wołomina oraz Zespół Szkół z Ossowa. Odpowiedzią na gorące przyjęcie młodzieży i delegacji węgierskiej w polskich domach była niezliczona ilość atrakcji i profesjonalna organizacja pobytu naszej grupy w Budapeszcie. Gościliśmy w elitarnej szkole Jedlik Ányos Gimnázium z Csepel (jednej z dzielnic Budapesztu). Władze, koordynatorzy i rodziny węgierskie stanęły na wysokości zadania i zapewniły wszystkim nam niezapomniane wrażenia, nieodpłatne zakwaterowanie, wyżywienie i przede wszystkim naukę w formie warsztatów i dyskusji.
W dniach 24-25 października delegacja z Polski uczestniczyła w zajęciach zorganizowanych przez  Jedlik Ányos Gimnázium , mających na celu bliższe poznanie realiów szkoły węgierskiej   oraz kultury i obyczjowości tego kraju. Uczestnicy wymiany wzięli udział w  zabawnych zajęciach integracyjnych, spektakularnej lekcji fizyki, a także w prezentacjach multimedialnych, pokazach muzyki, tańca ludowego i  gimnastyki artystycznej. Własnoręcznie wykonywali dekoracje i biżuterię w tradycyjnej technice węgierskiej oraz kosztowali specjałów regionalnej kuchni.  Uczniowie rozegrali także rewanżowy towarzyski mecz w siatkówkę i otrzymali od przyjaciół z Węgier symboliczny puchar.  
 Popołudnia oraz weekend wypełniały nam dodatkowe atrakcje pozaszkolne. Organizatorzy zabrali nas do Pałacu Cudów (centrum nauki), lokalnego oceanarium-tropikarium i na niezwykłą wycieczkę po Budapeszcie. Młodzież, rozwiązując pomysłowe zadania interaktywne, poznała historię Wegier, odwiedziła m.in. Basztę Rybacką, Kościół Macieja, Bazylikę św. Stefana i Plac Bohaterów.
 W ciągu niemalże dwóch tygodni (biorąc pod uwagę pobyt Węgrów w Polsce i wizytę Polaków w Budapeszcie) zarówno uczniowie jak i koordynatorzy z obu krajów porozumiewali się wyłącznie w języku angielskim. Rozwijali tym samym  umiejętność komunikowania się, wzbogacali zasoby słownictwa i przełamywali bariery językowe. Do domów wracali zachwyceni i czasem zadziwieni możliwościami jakie sami w sobie odkryli.
 Ta wielka przygoda naszej młodzieży możliwa była dzięki działalności władz samorządowych naszego miasta i pana burmistrza Ryszarda Madziara. Jest ona konsekwencją sukcesywnie budowanej, od października ubiegłego roku, współpracy między Wołominem a dzielnicą Csepel w Budapeszcie. Cieszy więc fakt, że młodzież, bez poniesionych kosztów własnych, mogła poznać kulturę i obyczjowość innego kraju, uczestniczyć w ciekawym, zagranicznym wyjeździe, na którym nie tylko zwiedza się zabytki, ale także poznaje inną kulturę i przełamuje barierę językową.
 Wymiana polsko- węgierska okazała się projektem niezmiernie efektywnym, a zawarte przyjaźnie i korespondencja mailowa, zaowocowały wyjątkową polsko- węgierską więzią, która jest wciąż aktualną ideą dla młodych ludzi w obu krajach.

 Zaangażowanie władz obu miast, nauczycieli, dyrekcji i rodziców, a także ciepłe słowa pożegnania dyrektora szkoły z Csepel, pana Benő Bese, są gwarancją na to, że program ten będzie kontynuowany w kolejnych latach.

 
Dokument bez tytułu

AKTY PRAWNE


Plan finansowy szkoły

Statut Szkoły
Program Wychowawczo-Profilaktyczny
Program Profilaktyki ZS 5
Koncepcja pracy
Regulamin korzystania z boisk sportowych
Regulamin klas sportowych

ORGANY SZKOŁY


Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski


SUKCESY UCZNIÓW


Osiągnięcia sportowe w ZS nr 5
Osiągnięcia edukacyjne i artystyczne
w ZS nr 5

HISTORIA SZKOŁY


Historia szkoły
Absolwenci
40 - lecie szkoły
45 - lecie szkoły

SZKOŁA


Dyrekcja
Nauczyciele
Sekretariat
Pedagodzy
Świetlica
Biblioteka
Gabinet pielęgniarki
Stołówka

Dokument bez tytułu Copyright © 2012. All rights reserved: ZS nr.5 w Wołominie, wykonanie: Paragraph Design
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego