Próby sprawności fizycznej Maj 2015 - Szkoła nr5

Idź do spisu treści

Menu główne

Próby sprawności fizycznej Maj 2015

SPORT

Dyrekcja i nauczyciele wychowania fizycznego
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 w Wołominie
zapraszają uczniów klas III i VI szkoły podstawowej
NA PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Próba sprawności fizycznej  
do klas sportowych Sportowej Szkoły Podstawowej nr 5  


Koszykówka   –   dziewczynki klasa III

Termin:  
24 maja 2016 r. (wtorek)   –   godz. 16.00  -   sala gimnastyczna szkoły

Parametry motoryczne:
Test sprawności fizycznej
Bieg szybki na 40m  
Skok w dal z miejsca  
Bieg długi ok.600 (za liderem)  
Bieg zwinnościowy 4x10m -   minimum 13,5 sek  
Skłon tułowia ( dotknąć palcami podłoża)  
Rzut piłeczką palantową  

Sprawność specjalna
Kozłowanie prawą i lewą ręką  
Rzutu do kosza  (predyspozycje rzutowe)

Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki:   26 maja 2016 r.  do godz. 16:00
Ogłoszenie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 1 lipca 2016 r. do godz. 12:00
Ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych do klasy IV sportowej: 8 lipca 2016 r. do godz. 12:00

Piłka siatkowa   –   chłopcy klasa III

Termin:

23 maja 2016 r. (poniedziałek)   –   godz. 16.00 -   sala gimnastyczna szkoły

I.   Parametry somatyczne
     1. Wysokość ciała kandydata (min. 170 cm)
     2. Masa ciała kandydata.
II.  Parametry motoryczne
1.Skok w dal z miejsca
2.Wyskok dosiężny
3.Rzut piłką lekarską 2 kg
4. T test

Testy zgodne z wytycznymi programu Siatkarskich Ośrodków Szkolny (S.O.S.) można obejrzeć klikając w poniższy link: https://www.youtube.com/watch?v=E65Fb6RKTuY&feature=youtu.be


Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki:   26 maja 2016 r.  do godz. 16:00
Ogłoszenie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 1 lipca 2016 r. do godz. 12:00
Ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych do klasy IV sportowej: 8 lipca 2016 r. do godz. 12:00


O przyjęciu kandydata do klasy sportowej decydować będą:

1.   Wyniki próby sprawności.  
2.  Opinia byłego wychowawcy i nauczyciela WF.  
3.  Zachowanie.
4.  Opinia trenera przeprowadzającego próbę sprawności.  
Każdy kandydat winien posiadać ważne badania lekarza sportowego
Próba sprawności fizycznej  
do klas sportowych Sportowego Gimnazjum nr 5

Koszykówka -   dziewczęta kl. VI

Termin:
13 maja 2016 r. (piątek)   –   godz. 15:00 -   OSiR „Huragan" Wołomin
I.    Parametry somatyczne
     1. Wysokość i waga ciała kandydatki  
     2. Wysokość ciała rodziców ( ew. rodzeństwa)
II.    Parametry motoryczne
     1. Bieg 4x10m  
     2.   Bieg 60 m
     3.   Bieg 800 m
     4.   Skłon ciała  
     5.   Liczba mięśnie brzucha wykonanych czasie 30 sekundach  
     6. Zwis na drążku na czas.

III.  Sprawność specjalna: rzuty po kozłowaniu z dowolnej strony po slalomie.

Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki:   31 maja 2016 r.  do godz. 12:00
Ogłoszenie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 1 lipca 2016 r. do godz. 12:00
Ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych do klasy I sportowej: 8 lipca 2016 r. do godz. 12:00
Piłka siatkowa   –   chłopcy klasa VI
Termin:
13 maja 2016 r. (piątek) -    godz. 15.30 -   sala gimnastyczna szkoły
I.   Parametry somatyczne
     1. Wysokość ciała kandydata (min. 170 cm)
     2. Masa ciała kandydata.

II.  Parametry motoryczne
1.Skok w dal z miejsca
2.Wyskok dosiężny
3.Rzut piłką lekarską 2 kg
4. T test

Testy zgodne z wytycznymi programu Siatkarskich Ośrodków Szkolny (S.O.S.) można obejrzeć klikając w poniższy link: https://www.youtube.com/watch?v=E65Fb6RKTuY&feature=youtu.be


Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki:   31 maja 2016 r.  do godz. 12:00
Ogłoszenie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 1 lipca 2016 r. do godz. 12:00
Ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych do klasy I sportowej: 8 lipca 2016 r. do godz. 12:00


O
przyjęciu kandydata do klasy sportowej decydować będą:

1.   Wyniki próby sprawności.  
2.  Opinia byłego wychowawcy i nauczyciela WF.  
3.  Zachowanie.
4. Wyniki sprawdzianu po 6 klasie.
5. Opinia trenera przeprowadzającego próbę sprawności.  

Każdy kandydat winien posiadać ważne badania lekarza sportowego.


ZAPRASZAMY!!!! 
Dokument bez tytułu

AKTY PRAWNE


Plan finansowy szkoły

Statut Szkoły
Program Wychowawczo-Profilaktyczny
Program Profilaktyki ZS 5
Koncepcja pracy
Regulamin korzystania z boisk sportowych
Regulamin klas sportowych

ORGANY SZKOŁY


Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski


SUKCESY UCZNIÓW


Osiągnięcia sportowe w ZS nr 5
Osiągnięcia edukacyjne i artystyczne
w ZS nr 5

HISTORIA SZKOŁY


Historia szkoły
Absolwenci
40 - lecie szkoły
45 - lecie szkoły

SZKOŁA


Dyrekcja
Nauczyciele
Sekretariat
Pedagodzy
Świetlica
Biblioteka
Gabinet pielęgniarki
Stołówka

Dokument bez tytułu Copyright © 2012. All rights reserved: ZS nr.5 w Wołominie, wykonanie: Paragraph Design
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego