Rada Rodziców - Szkoła nr5

Idź do spisu treści

Menu główne

Rada Rodziców

ORGANY SZKOŁY
 

Rada Rodziców

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5


Przewodnicząca Rady Rodziców - p. Joanna Król

Z - ca przewodniczącego -
p. Anna Ptak

Sekretarz - p. Sylwia Torsz

Skarbnik- p. Marta Wyszyńska


adres e-mail:  rr5wolomin@gmail.com

F.B. (Facebok)
Rodzice piątki w Wołominie


Wpłat na Radę Rodziców można dokonać na poniższy numer konta bankowego:

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A ODDZIAŁ W WOŁOMINIE UL. MIŁA 8/12

89 1240 6335 1111 0010 2794 4034


 
 
Dokument bez tytułu

AKTY PRAWNE


Plan finansowy szkoły

Statut Szkoły
Program Wychowawczo-Profilaktyczny
Program Profilaktyki ZS 5
Koncepcja pracy
Regulamin korzystania z boisk sportowych
Regulamin klas sportowych

ORGANY SZKOŁY


Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski


SUKCESY UCZNIÓW


Osiągnięcia sportowe w ZS nr 5
Osiągnięcia edukacyjne i artystyczne
w ZS nr 5

HISTORIA SZKOŁY


Historia szkoły
Absolwenci
40 - lecie szkoły
45 - lecie szkoły

SZKOŁA


Dyrekcja
Nauczyciele
Sekretariat
Pedagodzy
Świetlica
Biblioteka
Gabinet pielęgniarki
Stołówka

Dokument bez tytułu Copyright © 2012. All rights reserved: ZS nr.5 w Wołominie, wykonanie: Paragraph Design
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego