Samorząd Uczniowski - Szkoła nr5

Idź do spisu treści

Menu główne

Samorząd Uczniowski

ORGANY SZKOŁY


Samorząd Uczniowski wraz z Opiekunami składa

Szanownej Dyrekcji, Nauczycielom
i Pracownikom Naszej Szkoły
najpiękniejsze życzenia
na Nowy Rok 2018!!!
W styczniu wspaniałych gości,
W lutym
samej radości,
W marcu
awansu i podwyżki,
W kwietniu
sylwetki fit bez zadyszki,
W maju
szóstki w totolotka,
W czerwcu
by udała się szarlotka,
W lipcu
klimatyzacji,
W sierpniu
zwiedzania Chorwacji,
We wrześniu
smażenia powideł,
W październiku
miłosnych sideł,
W listopadzie
świętego spokoju,
W grudniu
dobrego nastroju…

Wszystkiego najlepszego na Nowy Rok!Samorządy uczniowskie

Samorząd Uczniowski Sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 -2017/2018

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO


Dnia
22.09.2017r. przeprowadzono wybory do zarządu Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej.
W wyniku głosowania do zarządu SU SSP Nr 5 zostali zaproszeni:

przewodnicząca:
Olga Szczepaniak

zastępca:
Julia Kalata

zastępca: Mateusz Ciok

Opiekunami pracy SU zostały:
Monika Kupiec i Elwira Dąbrowska

SAMORZĄD UCZNIOWSKI DZIAŁA W NASTĘPUJĄCYCH OBSZARACH:

•   DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA, do której należy: poznawanie i uzupełnianie wiadomości o szkolnych dokumentach, informowanie społeczności szkolnej o działaniach organu poprzez prowadzenie gazetki ściennej i umieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły, współpraca z dyrekcją i gronem pedagogicznym, diagnozowanie potrzeb, sporządzanie sprawozdań, popularyzowanie wiedzy oprawach dziecka;

•   DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA, która objawia się m. in. poprzez: zbiórkę nakrętek,  z których dochód zasili konto fundacji, pozyskiwanie darów dla wołomińskiego schroniska dla zwierząt, udział w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

•   DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA ma na celu uatrakcyjnianie uczniom czasu pozalekcyjnego, poprzez organizowanie dyskotek okolicznościowych iinnych zabaw z okazji np. Andrzejek, Walentynek; organizowanie okolicznościowych konkursów, które mają uatrakcyjnić życie szkolne, poszerzyć wiedzę uczniów, tworzyć dobry wizerunek szkoły wśród lokalnej społeczności.


AKCJE STAŁE w pracy Samorządu Uczniowskiego SSP Nr 5:
prowadzenie gabloty Samorządu Uczniowskiego i  dbanie o jej estetykę; wywieszanie aktualnych informacji o pracy Samorządu Uczniowskiego oraz przygotowywanie gazetki związanej z obowiązującą w danym czasie tematyką;
ustne informowanie społeczności szkolnej o akcjach organizacji;
całoroczna akcja pn.
„Szczęśliwy Numerek”;
całoroczna zbiórka nakrętek pn.
„Nakręć się na pomoc";
spotkania Rady Samorządu  Uczniowskiego z opiekunem;
współpraca z Radą Rodziców naszej szkoły;
aktualizacja informacji o działalności Samorządu  Uczniowskiego na stronie internetowej szkoły;
współpraca z fundacjami organizującymi akcje  charytatywne;
udział w uroczystościach szkolnych;
działania wynikające z aktualnej sytuacji.


Samorząd Uczniowski Sportowego Gimnazjum nr 5 -2017/2018
   


OPIEKUNOWIE
:  Grażyna Pytel

Przewodnicząc
a: Daniela Gankowska 3c

Zastępc
a: Weronika Dziura

Zastępca: Michał Pitgaynyi

 
Dokument bez tytułu

AKTY PRAWNE


Plan finansowy szkoły

Statut Szkoły
Program Wychowawczo-Profilaktyczny
Program Profilaktyki ZS 5
Koncepcja pracy
Regulamin korzystania z boisk sportowych
Regulamin klas sportowych

ORGANY SZKOŁY


Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski


SUKCESY UCZNIÓW


Osiągnięcia sportowe w ZS nr 5
Osiągnięcia edukacyjne i artystyczne
w ZS nr 5

HISTORIA SZKOŁY


Historia szkoły
Absolwenci
40 - lecie szkoły
45 - lecie szkoły

SZKOŁA


Dyrekcja
Nauczyciele
Sekretariat
Pedagodzy
Świetlica
Biblioteka
Gabinet pielęgniarki
Stołówka

Dokument bez tytułu Copyright © 2012. All rights reserved: ZS nr.5 w Wołominie, wykonanie: Paragraph Design
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego