Spotkanie z Panią Policjantką - Szkoła nr5

Idź do spisu treści

Menu główne

Spotkanie z Panią Policjantką

INFORMACJE > ARCHIWUM > ARCHIWUM 2013/2014
 

Dnia 2.12.2013r. w naszej szkole, odbyło się spotkanie prewencyjne z funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji w Wołominie, z wydziału Prewencji Kryminalnej, panią nadkomisarz Wiolettą Zychnowską. Tematem spotkania była: „Odpowiedzialność nieletnich za czyny karalne”, takie jak popełnianie przestępstw typu kradzież, nierealizowanie obowiązku szkolnego, brak szacunku dla nauczyciela i nie wykonywanie jego poleceń, znęcanie się nad kolegami, cyberprzemoc, używanie papierosów, alkoholu i środków psychoaktywnych. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas I Sportowego Gimnazjum nr 5 w Wołominie wraz z nauczycielami. Wszyscy poznali aktualne konsekwencje jakie mogą grozić osobom, które ukończyły 13 lat za nieprzestrzeganie prawa, oraz konsekwencje w przyszłości, związane np z poszukiwaniem pracy, do której potrzebne jest zaświadczenie o niekaralności.Pani nadkomisarz przyprowadziła gości: uczniów I Liceum Ogólnokształcącego Płockiego Uniwersytetu Ludowego w Wołominie o profilu wojskowym, którzy uczestniczyli w spotkaniu i swoją postawą dawali świadectwo dyscypliny.


Dokument bez tytułu

AKTY PRAWNE


Plan finansowy szkoły

Statut Szkoły
Program Wychowawczo-Profilaktyczny
Program Profilaktyki ZS 5
Koncepcja pracy
Regulamin korzystania z boisk sportowych
Regulamin klas sportowych

ORGANY SZKOŁY


Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski


SUKCESY UCZNIÓW


Osiągnięcia sportowe w ZS nr 5
Osiągnięcia edukacyjne i artystyczne
w ZS nr 5

HISTORIA SZKOŁY


Historia szkoły
Absolwenci
40 - lecie szkoły
45 - lecie szkoły

SZKOŁA


Dyrekcja
Nauczyciele
Sekretariat
Pedagodzy
Świetlica
Biblioteka
Gabinet pielęgniarki
Stołówka

Dokument bez tytułu Copyright © 2012. All rights reserved: ZS nr.5 w Wołominie, wykonanie: Paragraph Design
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego