Stołówka - Szkoła nr5

Idź do spisu treści

Menu główne

Stołówka

SZKOŁA
 


REGULAMIN STOŁÓWKI


Ważne!

Zobowiązujemy Rodziców do poinformowania Pani intendentki
o  rezygnacji ucznia, z korzystania z obiadów.


Szanowni Rodzice/ Opiekunowie

Uwaga!

W miesiącu wrześniu 2018 płatność wynosi: 56,10 zł (17 dni x 3,30 zł )
obiady od 6 września 2018r.

WAŻNE

Po dokonaniu płatności bardzo prosimy o wydrukowanie potwierdzenia przelewu i dostarczenie go do pani intendent bądź przesłanie na adres mailowy:  sekretraiat@sp5wolomin. org

Osoby, które chcą korzystać z obiadów w roku szkolnym 2018-2019 proszone są o zgłoszenie się do Pani Intendentki w celu zapisu przed dokonaniem opłaty.
Stołówka szkolna

Stołówka szkolna mieści się w sali nr 12 na parterze budynku szkolnego.
Obiady przygotowują pracownicy naszej szkoły.

Szefem kuchni jest

p. Ivo Bachurewicz

Obiady są
jednodaniowe.


Płatność za obiady

Bardzo prosimy o terminowe oraz dokładne wpłacanie należności
za posiłki bez zaokrąglania sumy.

Każdą nieobecność dziecka w szkole oraz całkowitą rezygnację z obiadów
należy zgłosić do Pani Intendent.

Odliczenia za obiady z powodu nieobecności ucznia mogą być dokonane wyłącznie w dniach następujących
po dniu zgłoszenia nieobecności.
Nie zgłoszona nieobecność nie będzie odliczona.


Wpłaty za obiady dokonujemy
od 1 do 10 dnia danego miesiąca


wyłącznie na konto:

Zespół Ekonomiczno - Administracyjny
Szkół i Przedszkoli

Wołomin ul. Ogrodowa 4

Nr konta 85 1240 6074 1111 0010 3689 5055

W tytule proszę wpisać:
1. Imię i nazwisko dziecka.
2. Klasę ( szkoła podstawowa/ gimnazjum).
3. Liczba obiadów.
4. Miesiąc i rok.Posiłki wydawane są w godzinach11.20 - 11.40    klasy I-III SP

12
.25 - 12.45       klasy IV-VI SP

13.30 - 13.45    klasy VII-VIII SP i klasy III Gimn.


 
 
Dokument bez tytułu

AKTY PRAWNE


Plan finansowy szkoły

Statut Szkoły
Program Wychowawczo-Profilaktyczny
Program Profilaktyki ZS 5
Koncepcja pracy
Regulamin korzystania z boisk sportowych
Regulamin klas sportowych

ORGANY SZKOŁY


Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski


SUKCESY UCZNIÓW


Osiągnięcia sportowe w ZS nr 5
Osiągnięcia edukacyjne i artystyczne
w ZS nr 5

HISTORIA SZKOŁY


Historia szkoły
Absolwenci
40 - lecie szkoły
45 - lecie szkoły

SZKOŁA


Dyrekcja
Nauczyciele
Sekretariat
Pedagodzy
Świetlica
Biblioteka
Gabinet pielęgniarki
Stołówka

Dokument bez tytułu Copyright © 2012. All rights reserved: ZS nr.5 w Wołominie, wykonanie: Paragraph Design
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego