Sześciolatki - Szkoła nr5

Idź do spisu treści

Menu główne

Sześciolatki

INFORMACJE > ARCHIWUM > ARCHIWUM 2012/2013r.
 

„Sześciolatku! Nie czekaj! Idź do szkoły! – program konkursowy Ministerstwa Edukacji Narodowej pn.: „Realizacja szkolnych projektów promujących przyjazną adaptację dzieci w edukacji szkolnej”.

W roku szkolnym 2012/2013 rozpocznie się realizacja projektu promującego przyjazną adaptację dzieci w edukacji szkolnej. Działania edukacyjno – informacyjno – promocyjne ukierunkowane będą  na skuteczne wdrożenie dzieci 6-letnich do edukacji szkolnej. Planuje się, że w projekcie udział wezmą dzieci pięcioletnie i ich  rodzice, nauczyciele, pracownicy szkół i przedszkoli. Projekt jest adresowany do  11 szkół podstawowych  i 7 przedszkoli Gminy Wołomin.
Projekt będzie polegał na prowadzeniu zajęć i spotkań z rodzicami, nauczycielami (oraz pracownikami szkół i przedszkoli), zostanie zorganizowana konferencja informacyjno – promocyjna dla rodziców i nauczycieli szkół podstawowych oraz przedszkoli Gminy Wołomin i Powiatu Wołomińskiego. Planuje się prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej w lokalnych mediach, na stronach internetowych oraz tablicach informacyjnych: Urzędu Miasta, ZEASiP, szkół i przedszkoli oraz Miejskiego Domu Kultury. Zorganizowane będą dni otwarte w szkołach dla dzieci 5-letnich i ich rodziców. Dzieci 5-letnie będą uczestniczyć  w zajęciach prowadzonych w klasach pierwszych.
Warto wskazać, że w  Gminie Wołomin zameldowanych jest 590 dzieci 6-letnich oraz 571 dzieci pięcioletnich. W roku szkolnym 2012/2013 do klas I uczęszczać będzie tylko 70 dzieci 6-letnich, co stanowi 11,86% ogółu. W związku z powyższym zasadne jest przeprowadzenie działań edukacyjno-informacyjno-promocyjnych celem zwiększenia liczby dzieci 6-letnich rozpoczynających naukę w kl. I.
Celem projektu jest aktywizacja i angażowanie rodziców, nauczycieli i społeczności szkolnej, w tym samorządu uczniowskiego w proces wdrażania dzieci do edukacji szkolnej, upowszechnienie dobrych praktyk wśród nauczycieli szkół i przedszkoli, podniesienie poziomu wiedzy rodziców w zakresie możliwości i korzyści płynących z wcześniejszej edukacji szkolnej ich dzieci oraz doskonalenie umiejętności nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie współpracy z rodzicami.


 
Dokument bez tytułu

AKTY PRAWNE


Plan finansowy szkoły

Statut Szkoły
Program Wychowawczo-Profilaktyczny
Program Profilaktyki ZS 5
Koncepcja pracy
Regulamin korzystania z boisk sportowych
Regulamin klas sportowych

ORGANY SZKOŁY


Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski


SUKCESY UCZNIÓW


Osiągnięcia sportowe w ZS nr 5
Osiągnięcia edukacyjne i artystyczne
w ZS nr 5

HISTORIA SZKOŁY


Historia szkoły
Absolwenci
40 - lecie szkoły
45 - lecie szkoły

SZKOŁA


Dyrekcja
Nauczyciele
Sekretariat
Pedagodzy
Świetlica
Biblioteka
Gabinet pielęgniarki
Stołówka

Dokument bez tytułu Copyright © 2012. All rights reserved: ZS nr.5 w Wołominie, wykonanie: Paragraph Design
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego