Szkoła pod żaglami - Szkoła nr5

Idź do spisu treści

Menu główne

Szkoła pod żaglami

INFORMACJE > ARCHIWUM > ARCHIWUM 2013/2014

Szkoła pod żaglami


W dniu 30 stycznia 2014 r. odbywały się w naszej szkole zajęcia z młodzieżą klas I-III gimnazjum, na których p. Anna Karaszewska- absolwentka naszej szkoły - przedstawiła ideę Fundacji STS Fryderyk Chopin, której misją jest morskie wychowanie młodzieży i promocja żeglarstwa nie tylko jako dyscypliny sportu, ale głównie sposobu życia. Pani Anna Karaszewska jest instruktorem na żaglowcu STS Fryderyk Chopin i w czasie spotkania zachęcała młodzież do odbycia dwumiesięcznego rejsu edukacyjnego Niebieska Szkoła.
Fundacja STS Fryderyk Chopin została powołana w czerwcu 2011 i prowadzi program stypendialny oparty na idei promowania wolontariatu i postaw prospołecznych. Dodatkowym jej celem jest rozbudzenie w młodych ludziach pasji i siły do realizowania własnych marzeń.
Rejsy edukacyjne na pokładzie żaglowca STS Fryderyk Chopin organizowane są od chwili jego powstania, tj. 1992 roku i adresowane są do młodzieży w wieku od 15 do 18 lat.  Niebieska Szkoła to sprawdzone i skuteczne połączenie regularnej nauki według programu szkolnego z żeglugą oceaniczną. W każdym rejsie Niebieskiej Szkoły może wziąć udział maksymalnie 25 uczniów, przy czym 5 uczniów płynie bezpłatnie dzięki stypendiom fundacyjnym. Podczas licznych godzin na morzu młodzież odbywa codzienne zajęcia lekcyjne, poznaje uroki żeglarstwa, podstawy nawigacji oraz pracy przy żaglach, a odwiedzając zagraniczne porty odkrywa świat, poznaje inne kultury  i godnie reprezentuje Polskę poza granicami kraju.
W trakcie rejsów młodzi żeglarze uczą się nie tylko życia na statku, ale także otrzymują niezwykłą lekcję odpowiedzialności za siebie i innych, uczą się współpracy w grupie i pokonywania własnych słabości. Przede wszystkim jednak jest to niesamowita przygoda! Morze kształtuje charakter i zmusza do podejmowania wyzwań, pokonywania własnych ograniczeń i słabości, a nauka podczas rejsu daje zdecydowanie lepsze efekty niż podczas zajęć w tradycyjnej szkole, ponieważ oprócz wiedzy książkowej młodzież poznaje nowych ludzi, języki, tradycje.
  Aby popłynąć w rejs na pokładzie STS Fryderyk Chopin, należy przejść pomyślnie rekrutację fundacyjną, która składa się m.in.: z testu (25 pytań), autoprezentacji i min. 160 godz. wolontariatu. Bliższe informacje dotyczące rejsu znajdują się na stronie: www.fryderykchopin.org.pl
 
Dokument bez tytułu

AKTY PRAWNE


Plan finansowy szkoły

Statut Szkoły
Program Wychowawczo-Profilaktyczny
Program Profilaktyki ZS 5
Koncepcja pracy
Regulamin korzystania z boisk sportowych
Regulamin klas sportowych

ORGANY SZKOŁY


Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski


SUKCESY UCZNIÓW


Osiągnięcia sportowe w ZS nr 5
Osiągnięcia edukacyjne i artystyczne
w ZS nr 5

HISTORIA SZKOŁY


Historia szkoły
Absolwenci
40 - lecie szkoły
45 - lecie szkoły

SZKOŁA


Dyrekcja
Nauczyciele
Sekretariat
Pedagodzy
Świetlica
Biblioteka
Gabinet pielęgniarki
Stołówka

Dokument bez tytułu Copyright © 2012. All rights reserved: ZS nr.5 w Wołominie, wykonanie: Paragraph Design
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego