Szóstaki - Szkoła nr5

Idź do spisu treści

Menu główne

Szóstaki

SPORTOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 > Podróże literackie

Szóstaki

Testy kompetencyjne dla szóstoklasistów
Książka, dzięki której przygotowujemy się solidnie do kwietniowego sprawdzianu szóstoklasisty to „Szóstaki” wydawnictwa PWN. Podręcznik jest zestawem sześciu sprawdzianów opracowanych właśnie dla uczniów kończących szkołę podstawową. W szczególności dla tych, którzy chcą sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności, kończąc klasę piątą lub rozpoczynając naukę w klasie szóstej.
Raz w miesi
ącu kl.6a, 6b, 6c i 6d rozwiązują testy na lekcjach języka polskiego.
Rozwiązywanie tych testów jest doskonałym treningiem przed prawdziwym sprawdzianem na koniec klasy szóstej.
Życzymy Wam powodzenia!!!


 
Dokument bez tytułu

AKTY PRAWNE


Plan finansowy szkoły

Statut Szkoły
Program Wychowawczo-Profilaktyczny
Program Profilaktyki ZS 5
Koncepcja pracy
Regulamin korzystania z boisk sportowych
Regulamin klas sportowych

ORGANY SZKOŁY


Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski


SUKCESY UCZNIÓW


Osiągnięcia sportowe w ZS nr 5
Osiągnięcia edukacyjne i artystyczne
w ZS nr 5

HISTORIA SZKOŁY


Historia szkoły
Absolwenci
40 - lecie szkoły
45 - lecie szkoły

SZKOŁA


Dyrekcja
Nauczyciele
Sekretariat
Pedagodzy
Świetlica
Biblioteka
Gabinet pielęgniarki
Stołówka

Dokument bez tytułu Copyright © 2012. All rights reserved: ZS nr.5 w Wołominie, wykonanie: Paragraph Design
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego