VIII SZKOLNY KONKURS NORWIDOWSKI - Szkoła nr5

Idź do spisu treści

Menu główne

VIII SZKOLNY KONKURS NORWIDOWSKI

SPORTOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 > Konkursy > Archiwum 2013/2014

WYNIKI VIII SZKOLNEGO KONKURSU
Z WIEDZY O ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI
C.K.NORWIDA - PATRONA NASZEJ SZKOŁY

Nagrody książkowe w dniu zakończenia roku szkolnego otrzymają:

Jakub Matusiak kl.6a
Miłosz Łuniewski kl.6c
Marcel Witas kl.6c

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, a laureatom składamy serdeczne gratulacje!

                                                            M.Kupiec
                                                            E.Szymczyk
                                                   /koordynatorki konkursu/Sprawdź się – a co Ty wiesz o Patronie swojej Szkoły?
Tak wyglądał tegoroczny test wiedzy:


1. C.K. Norwid pochodził:
a. Z bogatej rodziny arystokratycznej
b. Z zubożałej rodziny szlacheckiej
c. Z rodziny chłopskiej
2. Poeta urodził się w majątku matki:
a. W Radzyminie
b. W Wyszkowie
c. We wsi Laskowo-Głuchy
3. Jako dziecko Norwid uczył się:
a. W gimnazjum warszawskim
b. W prywatnej szkole malarskiej
c. Obydwie odpowiedzi są prawidłowe
4. Poeta debiutował:
a. Na łamach "Piśmiennictwa Krajowego", wierszem "Mój ostatni sonet".
b. W "Gońcu Polskim" wierszem "Moja ojczyzna"
c. W żadnym z tych czasopism, tomikiem "Wiersze moje"
5. Wielką, nieszczęśliwą miłością Norwida była:
a. Anna Kowalska z Ludźmierskich
b. Maria Kalergis z Nesselrodów
c. Maryla Wereszczakówna
6. Podczas pobytu w Paryżu Norwid chorował na:
a. Głuchotę i ślepotę, później gruźlicę
b.Malarię i cholerę
c. Astmę serca
7. Sytuacja materialna poety poprawiła się podczas pobytu w:
a. Paryżu
b. Berlinie
c. Nowym Jorku
8. Norwid oprócz poezji, eseistyki, dramatu, prozy zajmował się:
a. Malarstwem, rzeźbiarstwem, grafiką
b. Muzyką, komponowaniem utworów
c. Obydwie odpowiedzi są prawidłowe
9. Poeta zmarł w 1883r. w:
a. domu starców w Londynie
b. przytułku w Paryżu
c. rodzinnym majątku
10. Za życia nie doceniony Norwid został odkryty ponownie:
a. W Młodej Polsce przez Zenona Przesmyckiego
b. W dwudziestoleciu międzywojennym przez Bolesława Leśmiana
c. W pozytywizmie przez Bolesława Prusa

11. Uzupełnij curriculum vitae Cypriana Norwida.
Curriculum vitae, czyli CV Poety Naszej Ziemi Wołomińskiej:

Imiona:....................................................................................
Przydomek w warszawskich salonach:...................................
Data urodzenia:.......................................................................
Miejsce urodzenia:..................................................................
Imiona rodziców:....................................................................
Nazwisko panieńskie matki:...................................................
Herb:........................................................................................
Pochodzenie:...........................................................................
Ilość rodzeństwa:.....................................................................
Data literackiego debiutu:.......................................................
Kobiety życia:.........................................................................
Pierwsza podróż zagraniczna:................................................
Współcześni Norwidowi polscy twórcy:................................
Miejsce śmierci:......................................................................
Miejsce pierwszego pochówku:..............................................
Uwaga uczniowie klas 4-6!

VIII SZKOLNY KONKURS
Z WIEDZY O ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI C.K.NORWIDA
PATRONA NASZEJ SZKOŁY


Jak co roku chcemy zaprosić Was do udziału w konkursie z wiedzy o życiu i twórczości Cypriana Kamila Norwida
patrona Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Wołominie.
Wzorem lat ubiegłych na uczestników będzie czekać test kilkunastu pytań zamkniętych (patrz: archiwum konkursów na stronie internetowej szkoły).

Konkurs odbędzie się 23.05.2014. (piątek) - w 131. rocznicę śmierci wybitnego twórcy i mieszkańca Ziemi Wołomińskiej
- w sali 54 o godz. 13.40.
Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody książkowe oraz oceny celujące z języka polskiego.

Zgłoszenia przyjmują Wasze panie od języka polskiego do 22.05.(czwartek).
Zapraszamy!

p.M.Kupiec
Zespół Nauczycieli Przedmiotów Humianistycznych
SSP Nr 5


 
Dokument bez tytułu

AKTY PRAWNE


Plan finansowy szkoły

Statut Szkoły
Program Wychowawczo-Profilaktyczny
Program Profilaktyki ZS 5
Koncepcja pracy
Regulamin korzystania z boisk sportowych
Regulamin klas sportowych

ORGANY SZKOŁY


Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski


SUKCESY UCZNIÓW


Osiągnięcia sportowe w ZS nr 5
Osiągnięcia edukacyjne i artystyczne
w ZS nr 5

HISTORIA SZKOŁY


Historia szkoły
Absolwenci
40 - lecie szkoły
45 - lecie szkoły

SZKOŁA


Dyrekcja
Nauczyciele
Sekretariat
Pedagodzy
Świetlica
Biblioteka
Gabinet pielęgniarki
Stołówka

Dokument bez tytułu Copyright © 2012. All rights reserved: ZS nr.5 w Wołominie, wykonanie: Paragraph Design
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego