Warsztaty filmowe - Szkoła nr5

Idź do spisu treści

Menu główne

Warsztaty filmowe

SPORTOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 > Warsztaty

Warsztaty filmowe

Od października uczniowie klas 6. pracują nad filmem promującym Naszą Szkołę.

Na kó
łku filmowym praca przebiega ściśle zaplanowanym rytmem. Za nimi już:
- wymy
ślenie głównego bohatera (jest nim nieco tajemniczy Detektyw Piątek)
- podzielenie si
ę na zespoły
- praca w zespo
łach nad scenariuszem filmu, którego akcja dzieje się na konkretnym piętrze szkoły (akcja toczy się od czasów mitycznych po współczesność)
- praca w zespo
łach nad scenopisem (to wyzwanie film łączy gatunki, dominuje jednak groza…)
- praca w zespo
łach nad partiami dialogowymi (włącznie z ich poprawnym zapisem)

3.12.2014. na kolejnym spotkaniu dosz
ło do dyskusji poszczególnych zespołów nad ostatecznym kształtem filmu. Dyskusji tym niezwyczajnej, gdyż był na niej obecny… koń;-)

I jak mówi polskie przys
łowie „darowanemu koniowi nie patrzy się w zęby”, więc nie patrzyliśmy, tylko zrobiliśmy kilka fotek.

Trzymajcie kciuki, bo przed nimi
szczegółowe opracowanie sceny początkowej i finałowej, tytułu filmu, opracowanie scenografii, kostiumów, charakteryzacji, uzyskanie zgody i akceptacji Pani Dyrektor dla naszego pomysłu i … do dzieła!

p.M.Kupiec
opiekun ko
ła filmowego 
Dokument bez tytułu

AKTY PRAWNE


Plan finansowy szkoły

Statut Szkoły
Program Wychowawczo-Profilaktyczny
Program Profilaktyki ZS 5
Koncepcja pracy
Regulamin korzystania z boisk sportowych
Regulamin klas sportowych

ORGANY SZKOŁY


Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski


SUKCESY UCZNIÓW


Osiągnięcia sportowe w ZS nr 5
Osiągnięcia edukacyjne i artystyczne
w ZS nr 5

HISTORIA SZKOŁY


Historia szkoły
Absolwenci
40 - lecie szkoły
45 - lecie szkoły

SZKOŁA


Dyrekcja
Nauczyciele
Sekretariat
Pedagodzy
Świetlica
Biblioteka
Gabinet pielęgniarki
Stołówka

Dokument bez tytułu Copyright © 2012. All rights reserved: ZS nr.5 w Wołominie, wykonanie: Paragraph Design
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego