Wojsko Polskie w działaniach poza granicami państwa - Sesja popularnonaukowa - Szkoła nr5

Idź do spisu treści

Menu główne

Wojsko Polskie w działaniach poza granicami państwa - Sesja popularnonaukowa

INFORMACJE > ARCHIWUM > ARCHIWUM 2016/2017

Wojsko Polskie w działaniach poza granicami państwa-
Sesja popularnonaukowa


14 września 2016 r.

Program sesji

10
.00 - Rozpoczęcie sesji, przywitanie i słowo wstępne, p. dyrektor Małgorzata  Posmyk

10
.10 – Prezentacja multimedialna - Wojsko Polskie w działaniach poza granicami państwa  
           Pan Andrzej Korus - Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa

11
.15 – Spotkanie z Weteranami - panel dyskusyjny

12
.00 -  Zakończenie sesji
 
Dokument bez tytułu

AKTY PRAWNE


Plan finansowy szkoły

Statut Szkoły
Program Wychowawczo-Profilaktyczny
Program Profilaktyki ZS 5
Koncepcja pracy
Regulamin korzystania z boisk sportowych
Regulamin klas sportowych

ORGANY SZKOŁY


Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski


SUKCESY UCZNIÓW


Osiągnięcia sportowe w ZS nr 5
Osiągnięcia edukacyjne i artystyczne
w ZS nr 5

HISTORIA SZKOŁY


Historia szkoły
Absolwenci
40 - lecie szkoły
45 - lecie szkoły

SZKOŁA


Dyrekcja
Nauczyciele
Sekretariat
Pedagodzy
Świetlica
Biblioteka
Gabinet pielęgniarki
Stołówka

Dokument bez tytułu Copyright © 2012. All rights reserved: ZS nr.5 w Wołominie, wykonanie: Paragraph Design
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego