Wspomnienia absolwentów - Szkoła nr5

Idź do spisu treści

Menu główne

Wspomnienia absolwentów

INFORMACJE > ARCHIWUM > ARCHIWUM 2016/2017
 

Z okazji 50-lecia naszej szkoły
przygotowywane są między innymi dwa projekty (broszury):


1. Wspomnienia absolwentów i byłych pracowników naszej szkoły.

                         UWAGA!


Należy podać:
           a.  Imię i nazwisko absolwenta.
           b.  Rok ukończenia szkoły oraz szkołę: podstawowa, gimnazjum, liceum.
           c.  Nazwisko ostatniego wychowawcy, literę ostatniej  klasy np.:  a, b, c, d, s1, s2 .
           d.  Kilka zdań wspomnień.
           e.  Zdjęcia.


2.  Ulubione przepisy kulinarne naszych uczniów i ich rodzin -  II cz.
(I cz.- to były „Ulubione przepisy kulinarne nauczycieli i pracowników naszej szkoły”)

Uczniowie klas IV i V
szkoły podstawowej oraz  klas I i II gimnazjum w ramach informatyki i zajęć komputerowych przygotowują  jeden z wybranych tematów  z własnymi  zdjęciami.

UWAGA!

Wysłanie pracy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie jej w całości lub częściowo w broszurce,  na stronie internetowej naszej szkoły lub w kronice szkolnej.


Pracę należy wysłać na adres:    
maryla_jarz@o2.pl    do 6 kwietnia 2017r.

Dziękuję za wyrozumiałość i współpracę.
Maryla Jarząbek


 
 
Dokument bez tytułu

AKTY PRAWNE


Plan finansowy szkoły

Statut Szkoły
Program Wychowawczo-Profilaktyczny
Program Profilaktyki ZS 5
Koncepcja pracy
Regulamin korzystania z boisk sportowych
Regulamin klas sportowych

ORGANY SZKOŁY


Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski


SUKCESY UCZNIÓW


Osiągnięcia sportowe w ZS nr 5
Osiągnięcia edukacyjne i artystyczne
w ZS nr 5

HISTORIA SZKOŁY


Historia szkoły
Absolwenci
40 - lecie szkoły
45 - lecie szkoły

SZKOŁA


Dyrekcja
Nauczyciele
Sekretariat
Pedagodzy
Świetlica
Biblioteka
Gabinet pielęgniarki
Stołówka

Dokument bez tytułu Copyright © 2012. All rights reserved: ZS nr.5 w Wołominie, wykonanie: Paragraph Design
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego