Wzór podania zwolnienia z wf - Szkoła nr5

Idź do spisu treści

Menu główne

Wzór podania zwolnienia z wf

SPORT > wzór podania zwolnienia z wf

Wołomin, dn………………….

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna
Adres
Telefon

                                                                         Pani Małgorzata Posmyk

Dyrektor Zespołu Szkół nr 5 w Wołominie


     Zwracam się z uprzejmą prośbą o zwolnienie mojego syn/ mojej córki (imię i nazwisko) ucznia/uczennicy klasy….. z zajęć wychowania fizycznego na podstawie zaświadczenia lekarza w okresie od…do…
     Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.


                                       Z poważaniem
                                       (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)


 
Dokument bez tytułu

AKTY PRAWNE


Plan finansowy szkoły

Statut Szkoły
Program Wychowawczo-Profilaktyczny
Program Profilaktyki ZS 5
Koncepcja pracy
Regulamin korzystania z boisk sportowych
Regulamin klas sportowych

ORGANY SZKOŁY


Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski


SUKCESY UCZNIÓW


Osiągnięcia sportowe w ZS nr 5
Osiągnięcia edukacyjne i artystyczne
w ZS nr 5

HISTORIA SZKOŁY


Historia szkoły
Absolwenci
40 - lecie szkoły
45 - lecie szkoły

SZKOŁA


Dyrekcja
Nauczyciele
Sekretariat
Pedagodzy
Świetlica
Biblioteka
Gabinet pielęgniarki
Stołówka

Dokument bez tytułu Copyright © 2012. All rights reserved: ZS nr.5 w Wołominie, wykonanie: Paragraph Design
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego