XII gra terenowa "Wołomin-moja mała Ojczyzna" - Szkoła nr5

Idź do spisu treści

Menu główne

XII gra terenowa "Wołomin-moja mała Ojczyzna"

SPORTOWE GIMNAZJUM NR 5 > GRY

   Dnia 03 października 2014 roku- uczniowie klasy III c i III d naszego gimnazjum pod opieką p. Sylwii Malinowskiej wzięli udział w XII grze terenowej  "Wołomin-moja mała Ojczyzna".
   O godzinie 8.00 wraz z sześcioma innymi drużynami wyruszyliśmy spod Ekonomika, aby na kolejnych punktach kontrolnych poszerzać swoją wiedzę na temat naszego miasta i powiatu oraz wywiązywać się z różnych ciekawych zadań. Skład czterech drużyn stanowili uczniowie klas drugich ZSE, natomiast trzech pozostałych
uczniowie klas gimnazjalnych wraz z opiekunami. Towarzyszyły nam również delegacje z klasy III ZSE, czuwające nad sprawnym przemarszem do kolejnych punktów kontrolnych i pilnowały, aby zadania na tych punktach wypełniane były bez zakłóceń. Oczekiwali oni  także na nas w wyznaczonych miejscach gry i nadzorowali wypełnianie kart konkursowych, ćwiczenia sprawnościowe czy wykonanie piosenki turystycznej (nasza drużyna zaprezentowała piosenkę harcerską pod tytułem "Stokrotka"). Punkty kontrolne wyznaczono przy następujących miejscach: Plac 3 Maja w Wołominie, Skwer im. Bohdana Wodiczki, Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich, rezerwat w Grabiczu, OSiR „Huragan”,  Galeria przy Fabryczce oraz Urząd Miasta, gdzie uroczyście przywitał i ugościł nas  burmistrz Wołomina Pan Ryszard Madziar. Chętnie udzielał odpowiedzi na nasze pytania. Każdy z nas otrzymał od Pana Burmistrza mapy powiatu wołomińskiego oraz inne drobne pamiątki.
   Wszystkie drużyny  zakończyły udział w rajdzie spotkaniem integracyjnym w Ekonomiku. Przy smacznym poczęstunku uczniowie i ich opiekunowie rozwiązywali ostatnie zadania dotyczące goszczącej nas szkoły. Atmosfera wspólnej zabawy i piękna pogoda sprzyjały  integracji, popularyzowaniu pieszej turystyki ale przede wszystkim, ugruntowaniu poczucia tożsamości regionalnej oraz poznaniu zabytków, przyrody i historii.
    Dziękujemy organizatorom za gościnność i super przygotowaną imprezę.
                                  

Uczniowie kl. III c i III d z opiekunem


 
Dokument bez tytułu

AKTY PRAWNE


Plan finansowy szkoły

Statut Szkoły
Program Wychowawczo-Profilaktyczny
Program Profilaktyki ZS 5
Koncepcja pracy
Regulamin korzystania z boisk sportowych
Regulamin klas sportowych

ORGANY SZKOŁY


Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski


SUKCESY UCZNIÓW


Osiągnięcia sportowe w ZS nr 5
Osiągnięcia edukacyjne i artystyczne
w ZS nr 5

HISTORIA SZKOŁY


Historia szkoły
Absolwenci
40 - lecie szkoły
45 - lecie szkoły

SZKOŁA


Dyrekcja
Nauczyciele
Sekretariat
Pedagodzy
Świetlica
Biblioteka
Gabinet pielęgniarki
Stołówka

Dokument bez tytułu Copyright © 2012. All rights reserved: ZS nr.5 w Wołominie, wykonanie: Paragraph Design
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego