Zaproszenie - Szkoła nr5

Idź do spisu treści

Menu główne

Zaproszenie

INFORMACJE > ARCHIWUM > ARCHIWUM 2012/2013r.
 

ZAPROSZENIE
SZANOWNI RODZICE I OPIEKUNOWIE UCZNIÓW
SPORTOWEGO GIMNAZJUM NR 5 W WOŁOMINIE
Szanowni Państwo, od wielu miesięcy obserwujemy w Polsce wzrost zjawiska niekontrolowanego korzystania z Internetu oraz agresywnych gier sieciowych i komputerowych. Problemem jest także nadużywanie przez dzieci słodyczy, skrócenie snu, spożywania dużych ilości napojów gazowanych, a przez część napojów energetyzujących. Na Mazowszu odnotowano także wiele przypadków eksperymentowania przez dzieci z lekami, w celu odurzenia się. Sytuacja, którą uznajemy za wymagającą refleksji pedagogicznej skłania naszą szkołę do zorganizowania w dniu
26.11.12 o godz. 18.00 spotkania rodziców i nauczycieli z jednym z najlepszych w Polsce specjalistów w tej dziedzinie prof. Mariuszem Jędrzejko. Spotkanie, trwające ok. 40 minut będzie poświęcone: konsekwencjom zdrowotnym nadużywania przez młodzież napojów energetycznych i substancji wzmacniających, przekazaniu najnowszej wiedzy o relacjach dziecko-multimedia a także konsekwencjach nadużywania leków bezreceptowych.
Gorąco proszę o przybycie na spotkanie obojga rodziców, zapewniając, że będzie miało najwyższy poziom merytoryczny. Po potkaniu Pan Profesor zostanie w szkole na co najmniej godzinę, na bezpłatne indywidualne konsultacje.
PEDAGOG SZKOLNY DYREKTOR

ZAPROSZENIE
SZANOWNI RODZICE I OPIEKUNOWIE UCZNIÓW
SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W WOŁOMINIE
Szanowni Państwo, od wielu miesięcy obserwujemy w Polsce wzrost zjawiska niekontrolowanego korzystania z Internetu oraz agresywnych gier sieciowych i komputerowych. Problemem jest także nadużywanie przez dzieci słodyczy, skrócenie snu, spożywania dużych ilości napojów gazowanych, a przez część napojów energetyzujących. Na Mazowszu odnotowano także wiele przypadków eksperymentowania przez dzieci z lekami, w celu odurzenia się. Sytuacja, którą uznajemy za wymagającą refleksji pedagogicznej skłania naszą szkołę do zorganizowania w dniu 26.11.12 o godz. 17.00 spotkania rodziców i nauczycieli z jednym z najlepszych w Polsce specjalistów w tej dziedzinie prof. Mariuszem Jędrzejko. Spotkanie, trwające ok. 40 minut będzie poświęcone: konsekwencjom zdrowotnym nadużywania przez młodzież napojów energetycznych i substancji wzmacniających, przekazaniu najnowszej wiedzy o relacjach dziecko-multimedia a także konsekwencjach nadużywania leków bezreceptowych.
Gorąco proszę o przybycie na spotkanie obojga rodziców, zapewniając, że będzie miało najwyższy poziom merytoryczny. Po potkaniu Pan Profesor zostanie w szkole na co najmniej godzinę, na bezpłatne indywidualne konsultacje.
PEDAGOG SZKOLNY DYREKTOR

 
 
 
Dokument bez tytułu

AKTY PRAWNE


Plan finansowy szkoły

Statut Szkoły
Program Wychowawczo-Profilaktyczny
Program Profilaktyki ZS 5
Koncepcja pracy
Regulamin korzystania z boisk sportowych
Regulamin klas sportowych

ORGANY SZKOŁY


Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski


SUKCESY UCZNIÓW


Osiągnięcia sportowe w ZS nr 5
Osiągnięcia edukacyjne i artystyczne
w ZS nr 5

HISTORIA SZKOŁY


Historia szkoły
Absolwenci
40 - lecie szkoły
45 - lecie szkoły

SZKOŁA


Dyrekcja
Nauczyciele
Sekretariat
Pedagodzy
Świetlica
Biblioteka
Gabinet pielęgniarki
Stołówka

Dokument bez tytułu Copyright © 2012. All rights reserved: ZS nr.5 w Wołominie, wykonanie: Paragraph Design
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego