Zwierzaki w potrzebie - Szkoła nr5

Idź do spisu treści

Menu główne

Zwierzaki w potrzebie

INFORMACJE > ARCHIWUM > ARCHIWUM 2016/2017


W naszej szkole od listopada rusza bezterminowa akcja
„Nakręceni na pomoc”
.

Inicjatorem akcji jest Samorząd Uczniowski SP.

Celem akcji jest zbiórka plastikowych nakrętek do specjalnie na ten cel przeznaczonego, oznakowanego pojemnika.

Tym razem zbieramy nakrętki dla Fundacji Zwierzaki w Potrzebie.
Fundacja Zwierzaki w Potrzebie powstała w 2010 roku,  ale osoby z nią związane od dawna pomagają zwierzętom. Fundacja jest odpowiedzią na wciąż rosnący problem bezdomnych zwierząt na terenie powiatu wołomińskiego.
Cele i zasady działania Fundacji
a) ochrona praw zwierząt
b) niesienie pomocy porzuconym i skrzywdzonym zwierzętom
c) wspieranie wszelakich działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt
d) aktywne działania na rzecz adaptacji, socjalizacji i adopcji porzuconych, bezdomnych i skrzywdzonych zwierząt
e) ochrona środowiska

Dochód ze sprzedaży zebranych nakrętek przekazywany jest na cele statutowe fundacji zakup karmy i opiekę weterynaryjną przygarniętych zwierząt.


Dziękujemy wszystkim „nakręconym na pomoc”!!!
SU SSP Nr 5


 
Dokument bez tytułu

AKTY PRAWNE


Plan finansowy szkoły

Statut Szkoły
Program Wychowawczo-Profilaktyczny
Program Profilaktyki ZS 5
Koncepcja pracy
Regulamin korzystania z boisk sportowych
Regulamin klas sportowych

ORGANY SZKOŁY


Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski


SUKCESY UCZNIÓW


Osiągnięcia sportowe w ZS nr 5
Osiągnięcia edukacyjne i artystyczne
w ZS nr 5

HISTORIA SZKOŁY


Historia szkoły
Absolwenci
40 - lecie szkoły
45 - lecie szkoły

SZKOŁA


Dyrekcja
Nauczyciele
Sekretariat
Pedagodzy
Świetlica
Biblioteka
Gabinet pielęgniarki
Stołówka

Dokument bez tytułu Copyright © 2012. All rights reserved: ZS nr.5 w Wołominie, wykonanie: Paragraph Design
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego